اوپک و ادامه روند افزایش قیمت نفت

کارشناسان و بازیگران فعال در عرصه انرژی معتقدند، با وجود تصمیم اخیر اوپک مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام این سازمان که از 11 آبان ماه (اول دسامبر)، به اجرا گذارده می شود؛ به نظر می رسد که قیمت نفت در ماه های اخیر افزایش بی سابقه ای داشته و در برخی از نفت خام ها حتی از 53 دلار هم فراتر رفته است. افزایش قیمت ها به گونه ای است که گویا مهار بازار از دست اوپک نیز خارج شده است.