پیامدهای ركورد شكنی جدید قیمت های نفت

پس از درگیری شورشیان محلی با نیروهای دولتی نیجریه، شركت های نفتی فعالیت تعدادی از تاسیسات تولید نفت را در نایجر دلتا متوقف كردند. به دنبال نگرانی از عرضه نفت خام نیجریه، قیمت نفت خام WTI در معاملات الكترونیك تاریخ 28 سپتامبر به ركورد جدید 47/50 دلار در هر بشكه رسید و در همان روز شاخص های اصلی نفت خام به ركورد تازه ای دست یافت.