زنگ خطرنفتی!

به رغم آن که تعجیل در به دست آوردن طلای سیاه ، امید رفع بحران های جدید انرژی در دهه اخیر را در هاله ای از ابهام فرو برده است ، منابع جدید انرژی های تجدیدپذیر به نسبت سوخت های فسیلی برای مقابله با این بحران ها از توان بیشتری برخوردارند.