آیا جهان در حال تهی شدن از نفت است؟

در شرایطی كه بهای هر بشكه نفت خام از مرز 50 دلار فراتر رفته است و تولید كنندگان نیز با حداكثر ظرفیت خود به تولید این ماده سوختی مشغولند ، نگرانیهایی در خصوص این امر كه آیا جهان در معرض یك شوك نفتی عظیم قرار دارد ، شكل گرفته است.