سیاست انرژی هند و سیاست خارجی آمریكا

مانی شانكار آیار، وزیر نفت هند، چندی پیش در وین اعلام كرد كه دهلی نو به امضای قرارداد خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از ایران در ازای سرمایه گذاری هند در پروژه های نفت و گاز ایران نزدیك شده است و مذاكرات برای فعالیت هند در بخش هیدروكربوری ایران ادامه دارد. مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز در این باره گفت كه تفاهم اولیه با هند به منظور توسعه همكاری ها دوجانبه در صنعت نفت به دست آمده است، اما برای دست یافتن به نتیجه نهایی، مذاكرات باید ادامه داشته باشد. ایران هنوز تا امضای قرارداد با هند فاصله دارد.