امنیت انرژی در جهان در هم تنیده

همایشی با عنوان «نفت در جهان در هم تنیده» در روزهای 26 و 27 شهریور در هتل اینترکنتینانتال وین برگزار شد. دبیرکل اوپک و رئیس کنفرانس اوپک سخنرانان جلسه افتتاحیه این همایش بودند. «امنیت انرژی در جهان در هم تنیده» عنوان هفتمین جلسه همایش و مهندس زنگنه، وزیر نفت کشورمان، سخنران اصلی این بخش، بود. به سبب اهمیت موضوع، متن کامل سخنان وزیر نفت را در سرفصل مقاله/تحلیل آورده ایم.