به خود نبازیم!

اجلاس رسمی 131 سازمان كشورهای تولیدكننده نفت در شرایطی به پایان رسید كه برخلاف تلاش های مكرر و پردامنه ایران، به نظر می رسد هنوز شرایط به گونه ای است كه كویت! در برابر ایران موضع گرفته و گفته می شود كه با عدم توافق با نماینده ایران، ایران را در این راه ناكام می گذارد.