عربستان در راه توسعه صنعت نفت

طرح سرمایه‌گذاری چهار میلیارد دلاری به منظور توسعه پالایشگاه ربیق، در دستور كار وزارت نفت و انرژی عربستان سعودی قرار گرفته است.