لوموند: چرا نفت به محور ژئوپلیتیك جهانی تبدیل شده است؟

سرژ مارتی، سردبیر روزنامه ״لوموند״ چاپ فرانسه، در مقاله ای درباره نقش محوری نفت در ژئوپلیتیك نوشت: دیر زمانی نیست كه روزنامه انگلیسی ״اكونومیست״، كه به خاطر تحلیل های دقیقش دارای شهرت است، پیش بینی كرده بود بهای نفت كاهش خواهد یافت و به بشكه ای 5 دلار خواهد رسید. این پیش بینی در ماه مارس سال 1999، یعنی زمانی كه بهای هر بشكه نفت خام كمتر از ده دلار بود، صورت گرفت اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلكه بهای نفت از آن زمان در ابعادی باورنكردنی افزایش یافته است.