عصر طلای سیاه به پایان می‌رسد

تازه‌ترین پیش‌بینی از جانشین نفت‌ قطر در حال ظاهر شدن به عنوان جالوتِ ال.ان.جی در خاورمیانه است، در حالی كه ذخایر گازی كشورهایی همچون ایران و عربستان سعودی كه در جذب سرمایه خارجی نامهربان به حساب می‌آیند، تقریبا دست نخورده باقی مانده است‌