فرود قیمت گاز در فراز قیمت نفت

به رغم افزایش سریع قیمت نفت (بشكه ای تقریباً 50 دلار)، قیمت گاز در بازارهای جهانی روند نزولی طی می كند. در هفته گذشته (18-11 اوت) قیمت های تك محموله ای گاز 17 سنت كاهش یافت. روز چهارشنبه، 18 اوت قیمت گاز به 382/5 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید. این درحالی است كه قیمت نفت متوسط WTI در بازار Nymex (بازار بورس نیویورك) به میزان 64/2 دلار در هر بشكه افزایش یافت و به 36/47 دلار رسید.