پروپیلن؛ رشد تقاضا و نقش فناوری های جدید

اتیلن و پروپیلن، اصلی‌ترین محصولات پایه پتروشیمی و دارای ارزش افزوده‌ بالایی نسبت به مواد اولیه پتروشیمی نظیر گاز و نفتا هستند، اما در این میان پروپیلن، به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای متفاوت، نیازمند نگاه ویژه‌ای است. در سال های اخیر، توجه زیاد تولیدکنندگان به اتیلن، به گسترش تولید اتیلن در مقابل پروپیلن منجر شده است؛ به ویژه آن که در مهم ترین روش‌های معمول تولید پروپیلن نیز، مقدار زیادی اتیلن تولید می‌شود.