به 40 دلار عادت کنیم

در شرایطی كه قیمت نفت از مرز ۴۴ دلار برای هر بشكه گذشت، رئیس اوپك خبر از ناتوانی این سازمان در تولید نفت بیشتر جهت كاهش قیمت ها داد. اما ۲۴ ساعت بعد، حرف های خود را تكذیب كرد. با این حال، كارشناسان درمورد توانایی اوپك در زمینه تولید نفت بیشتر تردید دارند.