گاز پارس جنوبی در عرصه صادرات و پتروشیمی‌

به گفته كارشناسان، ایران تا سال 1404، سهم گسترده تری در بازار جهانی گاز به عهده خواهد گرفت و خود را تا رده سوم صادركنندگان گاز در جهان ارتقا می‌دهد.