كیش نفت چه كسی را مات می كند

در حالی كه قیمت نفت تا مرز 46 دلار افزایش پیدا كرده است طبق معمول وزیر نفت عربستان بر پشت تریبون رفت و اعلام آمادگی خود را برای افزایش تولید روزانه خود به 3/1 میلیون بشكه اعلام كرد.