بازار نفت به کدام سو می رود ؟

چند ماه اخیر بازار نفت شاهد تغییرات بنیادینی بوده است، صنعت نفت كه پیوسته با مازاد تولید روبرو بود و با محدود كردن میزان تولید مدیریت می شد یكباره به صنعتی تبدیل شده كه تقاضا از میزان عرضه پیشی گرفته است، تغییرات ایجاد شده در صنعت نفت اعجاب انگیز است، كمتر از 6 ماه پیش اوپك تلاش می كرد میزان تولید نفت خود را در نیمه دوم سال به گونه ای تنظیم كند كه از افت شدید قیمت ها جلوگیری كند اما در حال حاضر قیمت نفت متوسط وست تگزاس (WTI) به بیش از بشكه ای 44 دلار هم رسیده است و ممكن است در سه ماه چهارم باز هم افزایش یابد، بنابراین آنچه تحلیل گران نفتی نمی دانند این است كه چه تحولی در بازار روی داده است.