بازار نفت در التهاب

ركورد شكنی در بازار نفت آغاز شده است. در پی افزایش نگرانی در زمینه اختلال در عرضه نفت و به رغم میزان بالای تولید اوپك، قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی ركورد جدیدی برجای گذاشت. روز جمعه گذشته، قیمت نفت خام WTI در بازار Nymex نیویورك برای تحویل در ماه سپتامبر با 05/1 دلار افزایش به 85/43 دلار در هر بشكه رسید كه بالاترین سطح قیمت این نوع نفت خام درتاریخ 21 ساله بازار فروش آتی Nymex بود.