قیمت بنزین چقدر است؟

جناب آقای دكتر سبحانی نماینده محترم مجلس و رئیس كمیسیون تلفیق برنامه اخیراً اظهار كرده اند كه قیمت تمام شده بنزین ۳۴۰ ریال است در حالی كه دولت آن را به ۸۰۰۰ ریال عرضه می كند. همچنین گفته اند هدف اصلی از ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه افزایش قیمت فرآورده های نفتی به سطح بین المللی بوده است ولیكن تحت پوشش بهره مالكانه (اصلاح رابطه مالی دولت با بخش نفت) طرح شده است.