صدور نفت قزاقستان به چین

در 17 مه 2004 قزاقستان و چین برای دومین بار برای ساخت خطوط نفتی میان دو كشور توافق كردند. این توافقنامه درست هفت سال پس از اعلام شركت ملی نفت چین مبنی بر سرمایه گذاری 5/9 میلیارد دلاری در قزاقستان تصویب شد. اما افزایش میزان تقاضای تفت چین سبب شده است ساخت این خطوط نفتی پس ازچند سال فراز و نشیب دوباره در دستور كار سران دو كشور قرار گیرد