دنیا قادر به چشم پوشی از منابع نفت و گاز ایران نیست

از آن جا كه در 30 سال آینده ظرفیت اوپك تا 50 درصد افزایش خواهد یافت حفظ سهم ایران در اوپك مستلزم افزایش ظرفیت تولید نفت به بیش از 5 میلیون بشكه در 5 سال آینده و 7 میلیون بشكه در روز طی 20 سال آینده خواهد بود.