مصرف كنندگان انرژی به دنبال منابعی غیر از نفت هستند

با پشت سر گذاشتن زمانی كه قیمت انرژی های فسیلی از جمله نفت در جهان بسیار پایین تر از حتی استخراج آن بود هم اكنون با افزایش تقاضا برای این ماده حیاتی قیمت آن افزایش یافته تا جایی كه بزرگترین اقتصاد های دنیا از جمله آمریكا را نیز به وحشت آورده و همه كشور های مصرف كننده از تاثیرات شدید اقتصادی این محرك بر روی كشور های خود نگرانند.