بالاخره تکلیف اشتغال جوانان چه میشود دولت تا چه اندازه مسئول رونق بخشیدن به بازار کار و کاهش بیکاری است

برای ایجاد اشتغال, بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی کاری و گریز از پیامدهای روان ستیزانه فردی و تخریب گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی, مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود, یعنی رشد همراه با اشتغال مولد, توزیع مناسب درآمد, بهره وری بالا, توان رقابت بین المللی بالاتر, تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی

«اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است». این گزاره را شاید بتوان جان کلام حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مؤسسه دین و اقتصاد دانست. طائی که پیش تر به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، در این وزارتخانه، مشغول به فعالیت بود، معتقد است اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی صرف نیست و باید به آن به صورت سیستمی نگریست. به گفته او، در گذشته افرادی که وارد بازار کار می شدند، ضرباهنگ زیستی شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می شوند، ضرباهنگی زیستی- دیجیتالی است. بنابراین تأکید می کند که باید رویکرد ها برای ایجاد شغل تغییر کنند. طائی همچنان تأکید می کند که دولت ها باید از دولت رفاه به دولت کار تغییر یابند تا بتوان فکری به حال حل مسئله اشتغال کرد. درواقع می گوید دولت ها باید به واقع به مدافعان بخش های مولد تبدیل شوند؛ امری که به گفته او، کار ساده ای نیست: «وقتی در جامعه ای که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، اگر از دولت بخواهیم که طرفدار بخش های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است».

جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار

یک اتفاق نظر وجود دارد که سالانه جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران وجود دارد. یعنی شاید بعد از سرشماری ١٣٧٥ متوجه شدیم جمعیت ٣٦ میلیون زیر ٢٥ سال در کشور شکل گرفته است. وقتی آثار و تبعات این جمعیت را بررسی می کردیم، می توانستیم ببینیم در دهه های ٨٠ و ٩٠ به لحاظ عرضه و تقاضا چه اتفاقاتی می افتد و به این ترتیب می توانستیم تا سال ١٤١٠ را پیش بینی کنیم. اجماعی وجود دارد که جریان، جریان کوچکی نیست و میلیونی است. در کنار این مسئله موضوعی که باید در نظر بگیریم جنس عرضه و تقاضای نیروی کار است که کاملا متفاوت می شود. مثلا در گذشته نسبت بسیار اندکی از جامعه، خانم هایی بودند که وارد بازار کار می شدند. بازار کار مردانه بود ولی اکنون جنس عرضه کاملا متفاوت شده، خانم ها وارد شده و سطح سواد هم بسیار تغییر کرده، طبعا انتظاراتی که شکل گرفته بسیار قابل تأمل است. آنچه کار را دشوار می کند، ماهیت این بحث است. اصولا اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است. خانوارها و بنگاه ها برای بهبود بازار کار خیلی نقش دارند، اما در کنار اینها بازیگران اجتماعی، احزاب، نهادهای مدنی، تشکل های علمی و صنفی و رسانه ها هم نقش دارند.

اشتغال، خروجی یک سیاست اقتصادی نیست

آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. سیاست اقتصادی ای که بگوییم می خواهیم با این سیاست مسئله بازار کار را حل کنیم، چنین سیاستی را حداقل بنده نمی شناسم. اشتغال محصول یک سیستم است و حتما نیازمند فراهم بودن بسترهای نهادی و مجموعه ای از سیاست ها در چارچوب نظام منسجم فکری و اجرائی است و مهم تر از همه، اشتغال تنهاوتنها حاصل به هم پیوستن چندین جریان به هم وابسته است که اگر به هرکدام از این جریان ها خدشه ای وارد شد، کل اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال نیازمند مجموعه ای از سیاست گذاری ها در سطوح کلان، میانی و خرد است. این مجموعه در یک فرایند یادگیری متقابل و هم جانبه می توانند به بهبود بازار کمک کنند و به ایجاد اشتغال بینجامند.اولین و مهم ترین نکته ای که باید توضیح دهم بسترهای نهادی است. مهم ترین مسئله ای که فضای بهبود اشتغال نیاز دارد، آن است که برای یک دوره طولانی باید از امنیت، صلح و ثبات سیاسی در داخل و فضای بین المللی برخوردار باشیم. بدون صلح و امنیت این امکان که بتوانیم به مسئله اشتغال ورود پیدا کنیم، وجود ندارد. یکی از مهم ترین عوامل برای امنیت، تثبیت حقوق مالکیت است. تثبیت حقوق مالکیت فقط یک مسئله اقتصادی نیست. جایی که حقوق مالکیت امنیت داشته و این حقوق تثبیت شده باشد و افراد احتمال دهند که می توانند حقوقشان را استیفا کنند، آنگاه شاهد شکوفایی استعدادها، نوآوری ها و خلاقیت ها هستیم. صاحبان ایده و کسب وکار وقتی از حقوق مالکیت اطمینان نداشته باشند، ایده هایی که دارند را بروز نمی دهند و خلاقیتشان شکوفا نمی شود. باید مطمئن باشند تا آخرین قطره ارزش افزوده این ایده و نوآوری از آنِ خودشان است تا بتوانند کاری کنند. برای اینکه مسئله یک میلیون فرصت شغلی را حل کنیم با توجه به مقیاس های ایران، شاید سالانه باید حدود ده ها هزار مدیر تعلیم وتربیت یابند. بنگاه ها احتیاج به مدیر و کارآفرین و سرمایه گذار دارند. بنابراین یکی از مسائلی که خیلی برای حل مشکل اشتغال در کشور ما مهم است، شکل گیری بازار کار مدیران در عرصه بخش خصوصی و عمومی است. درست تر هم این است که همه ما اتفاق نظر داریم این اشتغال عمدتا در بخش خصوصی شکل خواهد گرفت، زیرا بخش عمومی تقریبا اشباع شده است. در هرحال اگر می خواهیم تشکیل سرمایه در ایران درست رخ دهد، حتما باید در یک دوره طولانی جهت گیری های کشور در سیاست های عمومی و اقتصادی و خارجی ثابت بماند. آن قدر سریع تغییر نکند که امکان تصمیم گیری و حضور در بازارها را از افراد بگیریم. بنابراین بحث بسترهای نهادی اهمیت قابل توجهی دارد.

همه متقاضیان کار، آمادگی کار تمام وقت را ندارند

اولین دسته از سیاست هایی که در بازار کار باید مورد توجه قرار بگیرند، به سیاست های کلان مؤثر بر بازار کار مشهور هستند که شامل سیاست های آمایش سرزمین، پولی و مالی، چگونگی تأمین مالی پروژه ها و سیاست های مربوط به اقتصاد و روابط بین الملل و سیاست های علم و فناوری هستند. وقتی اولین مسئله را آمایش سرزمین مطرح می کنم یعنی از اقصی نقاط کشور تا نقاط مرکزی و پایتخت باید سر کار بروند. هرجا خانواری دیدید یعنی عرضه نیروی کار. متناسب با آنجا هم باید دنبال تأسیس بنگاهی باشیم. بنابراین این یک میلیون نفر باید در عرصه سرزمین توزیع شوند. یکی از مسائلی که خیلی مهم است و در سطح کلان باید تکلیفش روشن شود، سیاست های مربوط به علم و فناوری است. اینکه کدام سطح از تکنولوژی را به صورت کلی برای مسائل آینده اقتصادمان در نظر بگیریم، اثرات چشمگیری روی تقاضای نیروی کار و بهره وری نیروی کار و کل عوامل تولید دارد.

دومین دسته از سیاست ها، مربوط به سطح دستگاه های اجرائی است. اگر از من بپرسند برای حل مسئله اشتغال چه برنامه ای داری، می گویم شما اول سیاست توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی را مشخص کن تا من بفهمم حالا که من در وزارت کار هستم، بتوانم برنامه ای تدوین کنم. در دبیرخانه شورای اشتغال اینها باید وجود داشته باشند. سیاست های مربوط به سطح خرد، عمدتا در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کانون هماهنگی سیاست گذاری برای این امور است. درحال حاضر دبیرخانه شورای اشتغال در آن وزارتخانه است، بنابراین تا مادامی که وضع این چنین است، آن وزارتخانه کانون هماهنگی سیاست های مؤثر بر بازار کار و اشتغال است. این سیاست ها برخی تحت عناوین فعال، غیرفعال و تنظیمی هستند که خودشان به دو گروه تقسیم می شوند. یک بخش به طور مشخص به توسعه کسب وکارهای خانگی و خرد و کوچک مربوط می شود که مجموعه ای از سیاست های حمایتی مربوط به اعتبار، مسائل حقوقی و تکنولوژی و فنی و چگونگی تأمین مالی خرد است، اما در کنار بخش نخست برمی گردیم به بخش دیگری که مربوط به سیاست های سطح خرد می شود. سیاست های آموزش فنی و حرفه ای و توانمندسازی همه سطوح آموزشی و بالاتر؛ طرح های آماده سازی نیروی کار تازه واردان و جوانان، کار موقت، کار پاره وقت، سیاست های حقوق و دستمزد، ساعت کار و حمایت از بی کاران، مانند بیمه بی کاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی بازار کار. قدر مسلم این است که تمام یک میلیون نفری که وارد بازار کار می شوند آمادگی ای برای کار تمام وقت و دائم ندارند. در هیچ کجای جهان هم این طور نیست که به همه کسانی که وارد بازار کار می شوند از طریق کار دائم و تمام وقت پاسخ دهند. اما اینکه زمینه ای را فراهم کرده و قوانین و مقرراتی را آماده کنیم که بخشی از این عرضه میلیونی در مشاغل پاره وقت و موقت سر کار بروند، اینجا دقیقا نیازمند نگاه دقیق قانون کار به این موضوعات هستیم.

اولین مسئله درباره بازار کار، نوع تعامل با چرخه فعالیت های اقتصادی و سپهر زیستی جامعه است. اینکه گفتیم متغیر سیستمی است. اگر خانوارها، بنگاه ها، دولت و بخش خارجی، عوامل تولید، بازارها، محیط کسب وکار، زیرساخت ها، بازیگران اجتماعی و محیط عمومی کلان اقتصاد را به سپهر زیستی تعبیر کنیم، سپهر دانایی جامعه، سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر آن تأثیرگذار است. در رابطه با عرضه نیروی کار، خانوارها و جمعیت، معتقدیم انسان ها با سرمایه گذاری در وجود خود توانایی های خویشتن را به عنوان تولیدکننده و مصرف کننده گسترش می دهند. کنش های مهارتی خیلی متفاوتی را برای یک انسان تعریف می کنند. بسیاری از ظرفیت های انسانی به هنگام تولد یا مرگ به وی اعطا نشده و باید آن را آموخت. وقتی درباره جمعیت و خانوار و عرضه نیروی کار صحبت می کنیم، موضوعی را تعریف خواهیم کرد به نام زنجیره قابلیت های انسانی. براساس مطالعاتی که داشتیم این زنجیره قابلیت های انسانی در عصر دانایی، باید از توانمندسازی آغاز شده و در مسیر جامعه پذیری، اشتغال پذیری، اشتغال زایی، یادگیری، نوآوری، کارآفرینی، بهره وری و در آخر، فرصت شغلی مولد پیوسته در جریان باشد. وقتی درباره تحولات زنجیره صحبت می کنیم یعنی یادگیری دائمی و به روزرسانی پیوسته مهارت ها. آنچه بیش از هر چیز در سبدهای مهارت یک تازه وارد یا یک نیروی کار جوان معنا و مفهوم پیدا می کند، فراگیری آموختن است؛ یعنی باید مدام یاد بگیرد. براساس مطالعاتی که صورت گرفته افرادی که در دنیای دیجیتالی وارد بازار کار می شوند گاهی اوقات تا هفت الی ٩ مرتبه تغییر شغل می دهند. بعضی از این افراد مجبور هستند هر سه، چهار سال یک بار شغلشان را تغییر دهند چون شغل دائمی و استخدام مادام العمر از بین رفته. ممکن است مهارت هایی که فرد برای مراحل اول و دوم فرصت های شغلی خودش یافته و در سبد مهارت هایش لحاظ کرده برای دو، سه مرحله دیگر به کارش نیاید. آنچه ثابت مانده، توانایی یادگیری است. در اینجا موضع آموزش وپرورش و آموزش قبل از دبستان، ابتدایی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی بسیار اهمیت پیدا می کند. اکنون ٢٢ میلیون خانوار داریم که تقریبا بسیاری از آنها شاغل هستند و عرضه نیروی کار دارند، منتها همین طور که جلوتر برویم تعداد عرضه نیروی کار خانوارها بیشتر می شود چون الان براساس اقتضائات جامعه ما، یک خانوار، یک زن وشوهر جوان معمولا به سختی با یک حقوق و دستمزد شکل می گیرد. شکل گیری خانوارها نیازمند دو فرد نان آور و شاغل است و نیاز دارند که هر دو وارد بازار کار شوند. براساس مطالعاتی که صورت گرفته عرضه نیروی کار زن و مرد مکمل هستند و جانشین هم نیستند. مطالعات زیادی صورت گرفته هیچ کدام نگفته عرضه نیروی کار زن و مرد جانشین هم هستند. همه گفته اند مکمل هستند برای برپایی خانوار که این اتفاق، کار را دشوارتر می کند.

بخش سوم مربوط به تولید، بنگاه های اقتصادی و تقاضای نیروی کار است. اشتغال عامل شکل دهنده توسعه و امنیت است. رویکرد تک ساحتی نمی تواند همه ابعاد مسئله را روشن کند. وقتی می خواهیم وارد بازار کار و تحلیل موضوع اشتغال شویم نیازمند روش شناسی تلفیقی هستیم. یعنی هم پایبندی و باورهایی به نظریه ارتدکس نوکلاسیک داریم هم به مکتب تاریخی توجه داریم هم مکتب نهادگرایی را باید شدیدا پاس بداریم تا بتوانیم تحلیلی قابل توجه درباره بازار کار ارائه دهیم.

هفت مورد در جریان ایجاد اشتغال سهم مهمی دارند؛ «جریان های آموزشی، مهارت، تخصص و دانایی»، «سرمایه گذاری، رشد، تولید»، «محیط مناسب کسب وکار»، «زیرساخت های مناسب فیزیکی»، «وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ مناسب بهره وری نیروی کار»، «ریسک پذیری، تحول طلبی، کارآفرینی» و «نظام اداری تسهیلگر و کارآمد». هرکدام از اینها در جای خودش می تواند اثر شتاب دهنده یا بازدارنده بر مسئله اشتغال داشته باشد. در این بین، شش موضوع قبلی اگر ایراد و اشکالی داشته باشد، نظام اداری تسهیلگر و کارآمد می تواند آنها را تا حدی بهبود ببخشد و به طور نسبی آن نقیصه را رفع کند اما اگر همه آن شش مورد مساعد باشد و مورد هفتم خدشه داشته باشد، قطعا جریان اشتغال زایی را با مشکل مواجه می کند. همیشه به محض اینکه بحث اشتغال عنوان می شود موضوع تولید، نرخ رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود و غیرقابل انکار است. به طور مشخص براساس مطالعات صورت گرفته و براساس قیمت های سال ٩٦، اگر جریان میلیونی عرضه را با یک میلیون فرصت شغلی پاسخ دهیم، حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان (برآوردها کمی متفاوت شده) پول نیاز داریم. برخی برآوردها تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان هم گفته اند اما برآوردی کمتر از این ندیده ام. اصلاح ساختار نظام بانکی، تأمین مالی، پروژه های خرد و کوچک و بزرگ به جای خود، اما هرکدام وزنی دارد که سایه اش در بند هفت مشخص می شود؛ نظام اداری تسهیلگر و کارآمد و شفاف، پاسخ گو و... .

جریان هفت گانه ای که گفتم به هم وابسته هستند. می خواهیم آخرالامر اشتغال در بنگاه ها صورت بگیرد. از مشاغل خانگی، بنگاه های خرد و کوچک گرفته تا بنگاه های متوسط و بزرگ. تأکید بر کدام یک از بنگاه هاست؟ اگر به سمت بنگاه های خرد و خانگی برویم ممکن است اشتغال زیادی ایجاد کنیم اما ارزش افزوده زیادی نخواهیم داشت اما اگر به سمت بنگاه های متوسط و بزرگ برویم تولید، نرخ رشد و ارزش افزوده خیلی بالاست اما اشتغال پایین است. یک سری از بنگاه ها ارزش افزوده زیادی ایجاد می کنند و یک سری بنگاه ها اشتغال بالایی. معمولا شکل و سایز بنگاه ها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما پنج رده می شناسیم؛ مشاغل خانگی، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ. هرچقدر از این مشاغل خانگی به سمت بنگاه های بزرگ برویم طول عمر بنگاه ها بیشتر می شود و آسیب پذیر ی شان از فضای کسب وکار و محیط کلان کشور کمتر. به موازات اینکه روی این بنگاه ها با مقیاس کوچک و خرد و خانگی سرمایه گذاری کنیم طول عمر این بنگاه ها کم می شود. طول عمر بسیاری از بنگاه های خرد و کوچک در ایران حدود سه سال است. اینها به شدت از فضای کسب وکار آسیب پذیر هستند. بحث کسب وکارهای نوپا که از سوی دانش آموختگان جوان ایجاد شود در این دسته می گنجد. هرچه بسترهای نهادی مساعدت کند کسب وکارهای نوپا و مشاغل جدید که به وسیله دانشجویان انجام می شود در این رده ها بهتر خواهد بود. اگر بسترها فراهم باشد از شدت آسیب پذیری می کاهد.

شبکه ها بین بنگاه ها در باب میزان دوام و بقا تعیین کننده هستند. در دنیایی که رقابت سر برندها وجود دارد، شرکت های بزرگی هستند که از سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها بیشتر فروش دارند، اما یکی از آسیب های اقتصاد ایران، پایین بودن مقیاس تولید است. بنگاه هایمان عمدتا کوچک هستند، شبکه ها می توانند نقیصه را رفع کنند. از طریق شبکه سازی می توانیم بر نقطه ضعف پایین بودن مقیاس تولید غلبه کنیم. ممکن است کسب وکارهای خانگی، خرد و کوچک به تنهایی نتوانند در بازار جهانی حاضر شوند، اما از طریق شبکه ها و پیوندهای عرضی و طولی می تواند وارد فضای بین المللی شود. منظور از شبکه سازی یعنی پیوندهایی که باید بین هم برقرار کنند. مثلا ١٠ مشاغل خانگی زیر نظر یک عامل پشتیبان یا یک بنگاه خرد باشد، در هم حل نشوند و ارتباط داشته باشند. یک شغل خانگی اگر بخواهد محصول خود را در بازار بفروشد، به تنهایی قدرت چانه زنی ندارد، اما اگر اینها محصولشان را به واحد خرد، به عنوان عامل پشتیبان بدهند، قدرت پیدا می کند و می تواند وارد بحث و گفت وگو شود. اتحادیه های تجاری، تعاونی ها و... به عوامل انفرادی قدرت می دهند. وقتی یک تشکل صنفی مطرح می شود، آنها می توانند وارد عمل شوند و به افرادی که تولید می کنند قدرت ببخشند. اکوسیستم مشاغل خرد و خانگی تقریبا شبیه هم است، اما کسب وکار کوچک گاهی مانند کسب وکار خرد و گاهی مانند کسب وکار متوسط و بزرگ است. بنابراین اکوسیستم واحدی بر آنها حکمرانی نمی کند؛ در نتیجه در سیاست گذاری، یک سیاست برای حل مسئله اشتغال وجود ندارد.

وقتی قرار باشد این کسب وکارها را ساماندهی کنیم سه بخش عرضه، تقاضا و محیط پیرامونی را باید در نظر بگیریم. وقتی درباره بخش عرضه صحبت می کنیم یک چارچوب مفهومی در ذهنمان است؛ منابع مالی، منابع انسانی، تشکیلات و هماهنگی. به هیچ وجه نمی توانیم به سادگی درباره گسترش مشاغل خانگی، خرد و کوچک بحث کنیم. در اینجا عموما افراد تازه وارد هستند و از فضای کسب وکار آسیب می پذیرند. این کسب وکارها نرخ بازدهی بسیار کمی دارند. تعجب نکنید که تسهیلات اعطایی به مشاغل خانگی و خرد چهار، پنج درصد است چون نرخ بازدهی شان خیلی بالا نیست که بتوانند از عهده نرخ های بهره در بازارهای رسمی و عمومی کشور برخوردار شوند. اصولا موضوع روابط کار برای بنگا ه هایی که در این سطوح هستند با یکدیگر متفاوت است. درحال حاضر، روابط کار بیشتر برای بنگاه های متوسط و بزرگ تعریف شده است، اما روابط کار مربوط به بنگاه های کوچک کاملا متفاوت است و کاملا دو موضوع مجزاست.

وقتی می خواهیم درباره بنگاه های کوچک، بزرگ و متوسط صحبت کنیم، باید از رویکرد اکوسیستمی صحبت کنیم. این رویکردی جدید برای تفکر و اقدام برای بهبود عملکرد این پدیده است. این رویکرد تمام عناصر و سیستم های مؤثر در حیات و تعادل آن پدیده را موردنظر قرار می دهد. وقتی درباره اکوسیستم فعالیت های اقتصادی صحبت می کنیم، در مورد همه نهادها و سازمان هایی صحبت می کنیم که مانند محرک یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه ها عمل می کنند. در این رابطه سه لایه و هسته را باید در نظر بگیریم؛ هسته مرکزی، ذی نفعان پیرامونی و نهادهای محیط کلان. وقتی درباره هسته مرکزی صحبت می کنیم، یعنی عرضه کنندگان نهاده ها، تقاضاکنندگان کالاها و خدمات و مجاری توزیع. اما وقتی در لایه ذی نفعان پیرامونی صحبت می کنیم، منظور مشتریان مشتری هاست. عرضه کنندگان کالاهای مکمل و جانشین، موضوع معیارها و استانداردها در این بخش می گنجند. در این بخش باید انگیزه ها، گرایش ها، سلیقه ها و... را در نظر بگیریم. وقتی از اشتغال صحبت می کنیم بسیار مهم است که افراد به عنوان خانوار تصمیم بگیرند کالاهای ایرانی خریداری کنند. لایه های محیط کلان، بحث نهادها و دستگاه های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام داران، سرمایه گذاران و... است. وقتی درباره «اس ام ای »ها حرف می زنیم بلافاصله بازار سهام به ذهن می آید. این بازار تا چه اندازه می تواند به بنگاه ها کمک کند؟ تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری چطور؟ یکی از مسائلی که به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال در جامعه کمک می کند، موضوع سازمان پذیری صنعتی است. یعنی سطح فهم و نوع نگرش دانش آموختگان، کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به تولید بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تولید موضوعی پیوسته است. اصلا تولید در جامعه ای که گسسته و منقطع باشد، نه شکل می گیرد و نه رشد می کند. البته در جامعه ما این گونه نیست و همین مسئله یکی از معضل های فضای کسب وکار کشور محسوب می شود.

بازار کار وقتی دچار عدم تعادل شود و عرضه و تقاضا با هم تطبیق پیدا نکند، انواع بی کاری در جامعه ایجاد می شود. براساس اطلاعاتی که ما داریم، شش تا هفت نوع بی کاری شناسایی شده است. بی کاری ساختاری، تحولات تکنولوژیک، بی کاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر که فضای رکودی کشور آن را پدید آورده، بخشی از انواع بی کاری محسوب می شوند.

وقتی درباره بی کاری صحبت می کنیم، بلافاصله اهمیت «کار» در ذهن متبادر می شود. آمارتیاسن می گوید اشتغال سه منظر دارد: «درآمدی»، «تولیدی» و «هویتی». می گوید اگر وجوه «درآمدی» و «تولیدی» را کنار بگذاریم، بحث «هویتی» که مربوط به شخص بی کار می شود، از دو وجه دیگر مهم تر است. در واقع بی کاری یک مسئله صرف اقتصادی نیست. مسئله ای است که به تمامی شأن آدمی مربوط می شود.

چه مسائلی سبب شده با این دشواری ها در بازار کار و جمعیت میلیونی بی کار مواجه شویم؟ یکی از غفلت های بلندمدت ما به آن برمی گردد که وقتی براساس داده ها و اطلاعات سرشماری های سال ٧٥ و ٨٥ متوجه شدیم جمعیت درخورتوجهی در بازار کار وجود دارد، توجه لازم را نکردیم. مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس بزرگ ترشدن شهرها و ازبین بردن شهرهای کوچک مابین خود، پدیده ای در اقتصاد ایران به نام دوگانگی توزیع منابع طبیعی و منابع انسانی پدید آورده است. یعنی منابع طبیعی در پهنه سرزمین توزیع شده، اما منابع انسانی همین طور در حال متمرکزشدن است. به موازات اینکه منابع انسانی متمرکز شود، بسیاری از منابع طبیعی ما بی کار می شود. این اتفاق، کار را دشوار می کند. اگر فرد بی کار در شهر و روستای خود بماند، ایجاد اشتغال برای او به مراتب ساده تر از شرایطی است که همان فرد به تهران بیاید. وقتی سال به سال می شنویم که هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری لحاظ شده، آثار آن چنین رخدادهایی می شود.

مسئله حقوق و دستمزد هم روی عرضه نیروی کار اثرگذار است و هم روی تقاضای آن. یعنی برای بهبود بازار کار در دهه های آینده یکی از مسائل، موضوع سیاست های حقوق و دستمزد است. یکی از مشکلات بازار کار و یکی از مشکلات اجتماعی اقتصاد ایران، پایین بودن سهم عامل کار در ارزش افزوده است. در ایران بسیار در این زمینه پایین تر از نرم های جهانی هستیم که این یکی از مشکلات اساسی ماست. اینکه سهم حقوق و دستمزد و سهم عامل انسانی در ارزش افزوده پایین است، یک مقوله است، اما بالابودن حداقل دستمزد و یکسان بودن آن در کل کشور، برای سطح ملی و شهرهای بزرگ و کوچک هم منطق رفتاری ندارد. مسئله دستمزد به همان اندازه که مسئله بی کاری و عرضه و تقاضا مهم بود، مهم است.

یک فرد وقتی وارد بازار کار می شود، اگر شغل پیدا کند، منشأ ایجاد چهار نوع درآمد می شود. حقوق و دستمزد برای خود، حق بیمه برای سازمان های رفاهی و تأمینی، مالیات برای دولت و سود برای کارفرما. در مقابل این فرد، چهار هزینه دارد. هزینه زندگی خصوصی، هزینه های کلان اجتماعی، هزینه های بیمه و تأمین اجتماعی، هزینه های سرمایه گذاری در دنیای کسب وکار. دوام و بقای جامعه هم در آن است که این چهار محور به درستی و در تناسب قابل قبولی تقسیم شود.

سیاست گذاران باید بدانند اگر فردی در جامعه شغل پیدا نکرد، به این معنا نیست که فقط یک فرد شغل پیدا نکرده، بلکه این فرد که شاغل نشد و آن چهار درآمد را ایجاد نکرد، آثاری در اقتصاد باقی می گذارد که همچنان ادامه دارد. آنها باید به باقی ماندن اثر پس از حذف عامل توجه کنند. در واقع اگر فرد، شاغل نشد، آن چهار هزینه تأمین نمی شود. حال آن هزینه بر عهده چه کسی خواهد بود ؟ این هزینه روی دوش افراد شاغل در خانوارهای دیگر، بنگاه های اقتصادی، سازمان های بیمه گر و دولت خواهد بود. در قالب نمونه، تا سال ١٤٠٠ بسیاری از کسانی که در سال ١٣٧٥ در زمره جمعیت در سنین فعالیت و جمعیت فعال بودند، از بازار کار خارج شده اند. اگر سن کار افراد بگذرد، آفات بسیار زیادی بر جامعه تحمیل خواهند کرد که جبران آنها کار بسیار دشواری خواهد بود. بحث آخر مربوط به قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است. مقوله جدیدی که در زمینه حقوق کار و روابط صنعتی است که در جامعه به روابط کار معروف است. وقتی می گوییم در عصر دانایی به سر می بریم، یعنی شکل نیروی کار تغییر کرده و ایجاد اشتغال سخت شده، چرا که علاوه بر کمیت، کیفیت نیروی کار هم تغییر کرده است. آنچه باید سیاست گذار به آن توجه کند، آن است که آن کسانی که در دهه ٧٠ برای آنها تصمیم می گرفتند، ضرباهنگ زیستی شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می شوند، زیستی-دیجیتالی است. این دو شرایطشان بسیار متفاوت است. وقتی اکنون با دو گونه نیروی کار مواجهیم، قطعا روابط کار نیازمند بازنگری اساسی است.

عبور از دولت رفاه به دولت کار

بنابراین باید از دولت رفاه به سوی دولت کار تغییر نگرش دهیم. تکیه دولت ها بر درآمدهای نفتی، اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و توزیع گسترده انواع یارانه ها و... نباید دیگر باشد. مشکلی که در ایران داریم آن است که قبل و بعد از انقلاب در بین گروه بندی های سیاسی، جناحی، مذهبی و... همیشه توزیع مقدم بر تولید بوده است. طوری زندگی می کردیم که شاید به کنایه بتوان گفت «عصر اولویت همه چیز بر تولید».

این دولت کار اگر روی کار بیاید، می توان امید داشت که تحولی در مدیریت بازار کار و حل مسئله اشتغال پدید آمده است. در واقع باید یک دگردیسی در سطوح بالایی جامعه رخ دهد و حاکمیت طرفدار بخش های مولد باشد و دولت ها به دولت های تسهیلگر و کاردوست، توانمندساز و اشتغال آفرین تغییر کنند.

این کار ساده ای نیست. وقتی درباره جامعه ای صحبت می کنیم که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، حال اگر از دولت بخواهیم طرفدار بخش های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در دیدمان نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است.

اکنون در ایران در «مرحله مبتنی بر عوامل» زندگی می کنیم و حتما باید به «مرحله مبتنی بر کارایی» گذار کنیم. پس از آن هم باید گذاری بسیار مدیریت شده از «مرحله مبتنی بر کارایی» به «مرحله مبتنی بر نوآوری» داشته باشیم. برای ایجاد اشتغال، بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی کاری و گریز از پیامدهای روان ستیزانه فردی و تخریب گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود، یعنی رشد همراه با اشتغال مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره وری بالا، توان رقابت بین المللی بالاتر، تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی.