خصوصی سازی در ایران

یكی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها, موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شركت های دولتی و میدان دادن به فعالیت های بخش خصوصی می باشد

یكی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شركت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد. موضوعات و مطالب متنوعی در این زمینه توسط كارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است كه آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در این مقاله سعی شده با استفاده از منابع مختلف، مبحث خصوصی سازی بررسی و مسائلی كه در این زمینه در ارتباط با اقتصاد ایران بوده است، مورد توجه قرار گیرد.

ابتدا كلیاتی در زمینه خصوصی سازی مطرح و سپس خصوصی سازی در ایران در دوره قبل و بعد انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

● كلیاتی در زمینه خصوصی سازی

حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاد دانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت، دیوید ریكاردو، ژان باتیست سی و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. این اندیشه غالب در دهه اول و دوم قرن ۲۰ میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹، تاثیرگذاری سیاست‌های كلاسیك مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای كه پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این كشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد.

براین اساس لازم بود كه دولت‌های كشورهای در حال توسعه نیز براساس تئوری‌های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشد و وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند به گونه‌ای كه طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این دخالت در این كشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفكر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد كینز و طرفدارانش یعنی كینزین‌ها تبعیت می‌كرد. (در این زمینه تئوری‌های رشد متوازن فوركس، میردال و … را می‌توان نام برد.)

ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم كارایی بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد كه این امر از اواسط دهه ۸۰ به بعد تحت تفكر اقتصاددانانی به نام نئوكلاسیك‌ها یا پول‌گراها مطرح و در بسیاری از كشورهای جهان تاثیر خود را گذاشت. برای مثال در دهه ۸۰ و پس از روی كار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولت مربوطه گسترش یافت.

از دهه ۹۰ به بعد نیز تفكر جدیدی به نام همكاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است كه مبنای فعالیتی را براساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.

● مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی یك سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حركت با هدف افزایش كارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریك خصوصی سازی متكی بر این اندیشه است كه محیط بازار زمانی برقرار می‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌كند كه كارایی اقتصادی حاصل ‌شود.

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود.

با توجه تعاریف ارائه شده و سایر تعاریف موجود در منابع مختلف، حركت به سمت تعادل بازار و دولت با روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد كه از جمله می‌توان به تقویت مالكیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلا طراحی سیاستی كه موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، اشاره كرد. راه‌هایی كه می‌توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل: تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالكیتی است.

دلایل روی آوردن كشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عبارت است از:

۱ ) فشارهای مالی: برای مثال وجود بدهی‌های كشورهای در حال توسعه (داخلی و خارجی) كه دولت‌ها سعی در كاهش بار مالی بخش عمومی دارند. طبق گزارش بانك جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۸۸ - ۱۹۷۵ كه سال‌های آغازین خصوصی سازی برای كشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود از ۷/۱۵درصد به ۴۲درصد افزایش یافته است كه تقریبا دو برابر شده است.

۲ ) عملكرد ضعیف بخش خصوصی: ازجمله دلایل افزایش بدهی دولت‌های جهان سوم، عملكرد ضعیف بخش عمومی‌از جمله ناكارآمدی، زیانده بودن، سربار بودن بودجه عمومی‌، كیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و … بوده است كه به همین دلیل حل مشكل در خصوصی سازی دیده شده است.

۳ ) توسعه بخش خصوصی: در طی زمان به ویژه در آمریكای لاتین و آسیا، كارفرمایان توانمندی ظهور یافتند و با توجه به بازارهای سرمایه توانا و توسعه یافته در برخی از این كشورها و توانمندی بخش خصوصی، نیاز و اتكای كمتری به بخش خصوصی احساس شد و یكی از دلایل روی آوردن این كشورها به سمت خصوصی سازی تلقی می‌شود.

۴ ) اثر گذاری نمونه‌های موفق: برای نمونه فروش بیش از ۳۰ شركت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه سهامداران و در نتیجه كامیابی‌های این كشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای برخی كشورها تلقی می‌شود.

● اهداف خصوصی سازی

همان طور كه پیشتر توضیح داده شد، خصوصی سازی به عنوان یك سیاست اقتصادی تلقی می‌شود. مهم‌ترین اهدافی كه كشورها از این سیاست تعقیب می‌كنند عبارتند از:

۱ ) تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی

۲ ) كاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌ها و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای

۳ ) گسترش رقابت و بهبود كارایی عملكرد شركت‌های دولتی

۴ ) گسترش بازار سرمایه

۵ ) گسترش مالكیت وسیع سهام

۶ ) كسب درآمد مالی جهت خزانه دولت

۷ ) حداقل كردن بوروكراسی اداری

۸ ) كاهش انحصارات دولت

۹ ) افزایش كارایی بخش دولت

برای مثال در جمهوری چك وجود نیروهای كار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی سازی بوده است.

در فرانسه كسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی‌سازی بوده است. در انگلستان نیز افزایش كارایی و گسترش مالكیت سهام و بهبود وضع مالی دولت از اهداف خصوصی سازی بوده است.

● روش‌های انجام خصوصی سازی:

متداول‌ترین روش‌هایی كه برای این سیاست وجود دارد عبارتند از:

۱ ) عرضه سهام به عموم مردم

۲ ) عرضه سهام به گروه‌های خاص

۳ ) تفكیك واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای كوچك‌تر و واگذاری مالكیت یا مدیریت

۴ ) جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

۵ ) عقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها

روش اول روشی خوب جهت اشاعه مالكیت است به شرطی كه شركت، دارای سود دهی خوب و قابل اتكا باشد. همچنین بازاری كه سهام به آن عرضه می‌شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه یافته و كارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد.

روش دوم ممكن است با سوءاستفاده‌هایی همراه باشد و مفهوم آن این است كه واحد مشمول واگذاری به یك بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود.

روش سوم در حالتی اتفاق می‌افتد كه امكان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.

روش چهارم زمانی كاربرد دارد كه واحدهای دولتی آن‌قدر بزرگ و گران باشند كه توان خرید بخش‌خصوصی در خرید آن پایین باشد. اگر هدف كاهش انحصار باشد این روش روشی مناسب است و همچنین در زمانی كه دولت قصد دارد بخشی از یك واحد را خصوصی كند، این روش كارآمد خواهد بود.

روش پنجم زمانی كاربرد دارد كه دولت احساس كند توان سود‌آور كردن بنگاه را ندارد. این روش معمولا یك سیاست كوتاه مدت و میان مدت تلقی می‌شود كه راهكاری مناسب جهت سیاست‌های بلند مدت خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.

● آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی

آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل، افزایش كارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا كاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای كیفیت كالاها و خدمات، كاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط كار است.

خصوصی‌سازی در سطح كلان نیز بر بسیاری از متغیر‌‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌ا نداز ملی، كسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و … تاثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث كاهش كسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.

عواملی كه بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یك جامعه می‌تواند تاثیر گذار باشد، شامل، اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح كلان، امكانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاكم بر كشور، موقعیت عمومی‌اقتصاد كشور و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی كشور است.

● تجربه برخی از كشورها در زمینه خصوصی‌سازی

▪ تركیه:

این كشور در اواسط دهه ۸۰میلادی برنامه خصوصی‌سازی را آغاز كرد. در این كشور در خصوصی سازی در پی آن بود كه دخالت دولت را به حداقل برساند و به ایجاد مكانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام كند. در این رابطه كشور تركیه قوانینی به تصویب رساند و مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی را به سازمانی به نام «سازمان مشاركت عمومی»‌ سپرد تا از این طریق شركت‌های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و … به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این كشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه‌‌ها واگذار شده است.

▪ هند:

این كشور نیز همانند سایر كشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۸۰ میلادی به این سیاست روی آورده است. علل اصلی كه باعث ایجاد انگیزه خصوصی‌سازی در هند شده است عبارتند از: فشارهای مالی شركت‌های دولتی بر بودجه عمومی‌ دولت، زیان‌های انباشته بسیاری از شركت‌های دولتی، پایین بودن كارایی و بهره‌وری و كیفیت تولید و خدمات. در این كشور به دلیل عدم موافقت جمعی در خصوص حقوق مالكیت و همچنین واگذاری سهام شركت‌ها و فروش آنها خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بلكه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی كه همچنان دولتی باقی مانده‌اند از طریق محول كردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه دولتی به بخش‌خصوصی صورت پذیرفته است.

▪ رومانی:

این كشور از جمله كشورهای بلوك شرق بوده كه حدود نیم قرن زیر سلطه نظام كمونیستی قرار داشته است.

از جمله مشخصه‌‌های این نظام، كنترل مالكیت توسط دولت و امكان استفاده یكسان از امكانات عمومی‌ بوده است. پول در این كشور نقش چندانی نداشته و به جای آن كوپن‌‌های مخصوصی كه توسط دولت منتشر می‌شده جای پول را پر كرده است.

بنابراین اكثریت مردم در سطح یكسانی از زندگی قرار داشته و در طول ۵۰سال سلطه نظام كمونیستی امكان جمع‌آوری پول توسط مردم وجود نداشته است.

اما در تابستان ۱۹۸۹ میلادی خصوصی‌سازی در این كشور مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بر اساس مصوبه‌ای تمامی ‌موسسات دولتی به موسسات بازرگانی تبدیل شدند و در سال ۱۹۹۱ نیز قانون مربوط به خصوصی‌سازی موسسات دولتی تصویب شد.

شورای هماهنگی خصوصی‌سازی نیز زیر نظر نخست وزیر تشكیل شد و در آن كمیته‌ای جهت نظارت بر خصوصی‌سازی به وجود آمد. در نهایت از زمان تصویب خصوصی‌سازی تا اواسط ۱۹۹۳ تعداد ۲۲ موسسه دولتی به ‌طور كامل خصوصی شدند. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تعداد ۶۵۰ شركت كوچك و متوسط نیز خصوصی شدند.

▪ آلمان:

این سیاست در كشور آلمان از سال ۱۹۵۹ توسط صدر اعظم این كشور به نام آدنائر صورت گرفت.

این سیاست با فروش شركت‌های پرساگ و فولكس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ۹۰ میلادی رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و از میزان ۲۲میلیارد دلار به ۱۷۵میلیارد دلار رسید.

از عمده دلایل اصلی كه این كشور را در زمره موفق‌ترین كشورهای اجرا كننده خصوصی‌سازی قرارداده است، عبارتند از:

۱ ) در آلمان ملاك مدیریت خوب و كارآمد مد نظر است، حال آنكه برای مثال در كشورمان ملاك اصلی پیدا كردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد.

۲) در ایران حفظ كوتاه مدت اشتغال و منافع گروه ملاك است، در حالی كه در آلمان و بسیاری از كشورهای با سیستم لیبرالیزم اقتصادی ملاك جریان كامل نیروی كار با حفظ حقوق واقعی و دارا بودن اطلاعات كامل جهت وارد شدن در شغل‌های با بهره‌وری بالاتر نیروی كار و بیشتر شدن دستمزدها با حداكثر كارایی است.

۳ ) در آلمان علاوه بر دولت، خود مردم نیز راغب به این كار بودند. دلیل اصلی هم این بود كه قبول اینكه اصل رقابت باعث افزایش سطح رفاه مصرف‌كننده در یك فضای رقابت كامل فراهم خواهد شد و بنابراین اصل سیاست خصوصی‌سازی در بین مردم به‌صورت یك فرهنگ جا افتاد ولی در ایران، آیا می‌توان تنها جا انداختن اصل رقابت را به عنوان یك فرهنگ در بین مردم انجام داد؟ با نگاهی به تاریخ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مرز و بوم جواب منفی است كه البته به تحقیقات ریشه‌ای زیادی نیاز‌مند است و از حوصله این بخش خارج است.

محمد بخشی زاده

مژگان مشیدی

منابع و ماخذ

۱ - پایان‌نامه آقای بزرگی اصل- سال ۱۳۷۴ -با عنوان بررسی شیوه‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر وضع مالی كشور.

۲ - عملكرد بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۷۴- یونس سام دلیری- دفتر هماهنگی شركت‌های سازمان برنامه.

۳ - عملكرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران- علی حبیبی- ۱۳۷۳- گزارش تحقیقی سازمان برنامه.

۴ - ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران - معاونت امور اقتصادی- فروردین ۱۳۷۷.

۵ - درس‌هایی از خصوصی‌سازی- رولف وندر هوون و جورج سیراتسكی- ترجمه علی دینی- ۱۳۷۷.

۶ - جامعه مدنی و خودورزی جوانان- منوچهر عدالتی.

۷ - سابقه برنامه‌ریزی در ایران- دفتر مطالعات كلان اقتصادی.

۸ - قوانین بودجه سنواتی- سازمان برنامه.

۱۰ -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان برنامه.

۱۱ -خصوصی‌سازی در ایران- محمود متوسلی.

۱۲ -نقدی بر خصوصی‌سازی در ایران- دكتر ابراهیم رزاقی.

۱۳ -مدیریت خصوصی‌سازی- پروكوپنكو، جوزف.

۱۴ -جنبه‌های كاربردی خصوصی‌سازی- رضا پاكدامن.

۱۵ - ایران و سازمان تجارت جهانی- دكتر ادیب.

۱۶ - نشریه شماره ۵۰ ایران فردا.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.