استاندارد بسته بندی

معرفی استانداردهای جهانی بسته بندی

۱) Packaging of Small RobustElectronical, Electronic and or Electro Mechanical Assemblies - Ministry of Defence - Defence Standard ۸۱-۷۷ lssue ۳ Publication Date ۱۹ December ۲۰۰۰ - P ۱۴

این استاندارد آن دسته از الزامات و نیازمندی‌هائی که برای بسته‌بندی وسایل الکترونیکی قوی ولی کوچک که در سطوح مختلف کاربرد دارند، شرح می‌دهد. سطوح آن با نام‌های N, J , P در این استاندارد آورده شده است. این استاندارد فقط آن دسته از قطعات کوچک و حساس الکترونیکی را که جمع می‌شوند و وزن بسته‌بندی اولیه آنها تا kg۲ می‌باشند را پوشش می‌دهند. در جمع‌آوری نیازمندی‌های این استاندارد از شماره استانداردهای BS ۱۸ ۱۴ نیز بهره‌برداری شده است. در انتهاء جداول معرفی ابعاد بسته‌بندی‌های قابل استفاده مجدد نیز آورده شده است.

۲) Paper, Wrapping Unglazed and Paper, Wrapping, Ungleazed, Lead Free - Ministry of Defence - Defence Standard ۱۳ - ۱۰ lssue ۲Publication Date ۲۳ November ۲۰۰۱ - Page: ۱۵

این استاندارد در خصوص مختصات و نیازمندی‌های کاغذهائی که جهت پوشش دادن و لفاف پیچی به‌کار می‌رود، مطالبی داشته و در این استاندارد همچنین با توجه به نوع نیازمندی‌های معرفی‌شده در آن می‌توان به خریدار این نوع محصولات کمک کرد تا مطابق با الزامات آورده شده در متن استاندارد از کیفیت و مرغوبیت جنس اطلاع داشته باشد. در این استاندارد همچنین می‌توان به آزمون‌های مهم بازرسی از قبیل تعیین گرماژ، ضخامت، رطوبت، مقدار اسید سولفوریک و... پی برد، همچنین در این استاندارد به روش‌های آزمون مقدار چربی مواد سلولزی (کاغذ) نیز پرداخته شده است.

۳) Paper, Kraft, Pure Ministry of Defence - Defence Standard ۱۳-۱۶ lssue ۲ ublication Date ۲۳ November ۲۰۰۱ - Page: ۱۳

این استاندارد نیازمندی‌هائی را که در بسته‌بندی کاغذهای کرافت بر روی محصولات بایستی توجه داشت و تأمین می‌کند. این استاندارد خاص سازمان‌های لجستیکی نظامی بوده و به سفارش ارتش انگلستان برای پشتیبانی از محصولات در هنگام خرید تهیه شده است. در طراحی‌های آینده تولید، مقاطع‌ کاری و... این استاندارد استفاده می‌شود و مورد تأیید و موافقت سازمان استانداردسازی انگلیس نیز بوده است. از نکات مهم دیگر این استاندارد، می‌توان به کاربرد در بسته‌بندی مهمات و اجزاء مختلف مهمانی بوده که می‌توان اشاره کرد. در پایان این استاندارد به آزمون‌های مهم کاغذ از قبیل آزمون گرماژ، ضخامت، رطوبت، مقدار اسیدسولفوریک و ... اشاره شده است.

۴) Packaging of Secondary Batteries-Ministry of Defence - Defence Standard ۸۱-۱۱۱-lssue ۲ Publication Date ۲۸ March ۲۰۰۳ - Page: ۱۴

در این استاندارد به روش‌های مختلف بسته‌بندی (p, i, N)، باطری‌های شیمیائی و نیازمندی‌های بسته‌بندی آن در سطوح مختلف پرداخته شده است. و دسته‌بندی سطوح بسته‌بندی آن برحسب حجم (بالا ۵kg و پائین ۵kg) طبقه‌بندی و تشریح شده است.

۵) Paper, HEAT, Fix, Type Q X Ministry of Defence - Defence Standard ۱۳ - ۱۴۸ lssue ۱/۲۱ November ۱۹۹۳ - Page: ۱۴

این استاندارد مشخصات و نیازمندی‌هائی را که برای کاغذ از نظر مقدار پوشش (Coated) یکنواخت در یک قست و مقدار (ساختار) سیل حرارتی که جهت درزبندی بایستی انجام شود، پرداخته است. البته این بخش از مطالب جهت بسته‌بندی اقلام خطرنا کاررد دارد. همچنین در این استاندارد به معرفی استاد معتبر دیگری که در این رابطه به‌کارگیری شده‌اند نیز پرداخته شده است از قبیل ۰۷۸۲BS: که در رابطه با مواد اولیه فویل آلومینیوم و مس و BS ۱۳۶۳ که در رابطه با خاکستر کاغذ و خورده کاغذ می‌باشد. جداولی نیز برای پوشش روی کاغذ، تعیین مقدار چسب، آلومینیوم و تعیین مقدار خوردگی آلومینیوم آورده شده است.

۶) Packaging of Defence Material Ministry of Defence - Defence Standard ۸۱-۱۴ Part ۱lssue ۵ Publication Date ۲۸ March ۲۰۰۳ - P۲۰

▪ این استاندارد دارای بخش‌هائی به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱) اطلاعاتی در خصوص استاد به‌کار گرفته شده در تهیه این سند استانداردی، تعاریف و توجهات مورد نیاز

۲) پشتیبانی نیازمندی‌های مورد نیاز در انتخاب مواد اولیه بسته‌بندی

۳) معرفی مزایای به‌کارگیری از حمل‌ونقل‌های نوع دستی و انبار کردن محصولات

۷) Packaging of Electronic Panels and Equipment Which may Contain Electronic Discharge Sensitive Devices Ministry of Defence - Defence Standard ۸۱-۶۵ lssue ۴۳ June ۱۹۹۹ Page: ۱۴

برای سطح‌بندی و دسته‌بندی انواع بسته‌بندی قطعات الکترونیکی و تجهیزات الکترونیکی مهم و حساس می‌توان از این استاندارد استفاده کرد. البته بیشتر، کاربرد این سند استانداردی در رابطه با تجهیزات الکترونیکی و وسایل و تجهیزات نظامی می‌باشد که این استاندارد نیز توسط ارتش انگلستان تهیه شده است و در آن به مباحث زیر پرداخته شده است:

۱) طراحی‌های آینده بسته‌بندی

۲) توجه به قراردادهای مربوطه (الزامات بسته‌بندی)

۳) معرفی نیازمندی‌های مهم

۴) اسناد استانداردی مربوطه

۵) معرفی عوامل تخریب‌کننده

۶) نیازمندی‌های عمومی بسته‌بندی

۷) معرفی‌ بسته‌بندی‌ها در سه سطح P, N, J

۸) برچسب‌ها

۹) آخرین بسته‌بندی‌های تولیدی

۸) ۱۹۹۸- Paper, Corrugated, Single Faced, Coarse Flute Ministry of Defence - Defence Standard lssue ۲ Publication Date ۱۴ February ۲۰۰۳ Page: ۱۰

کارتن‌ها و مقواها با توجه به لایه‌های مختلف (کنگرهای و لایه‌های رو) دارای خصوصیات و ویژگی‌هائی بوده که در این استاندارد به این بخش از (نیازمندی‌های) مواد اولیه بسته‌بندی پرداخته شده است. این استاندارد به مشخصه‌های سینکل فیس و لایه کنگره‌ای کارتن و موارد استفاده از آن در پوشش دادن محصولات و ارتباط آنها با عوامل مهم انتخاب مواد بسته‌بندی نیز پرداخته شده است. همچنین در این استاندارد به تست‌های مهم از قبیل PH: کاغذ، کلراید موجود در کاغذ، سولفات و اسید موجود در کاغذ، گرماژ کاغذ، مشخصه‌های مواد رو و داخلی کارتن و فرمول مقدار اسیدیته مواد چربی استفاده شده است.

تهیه‌کننده: ر.م.الف