اهمیت منابع و صادرات گاز خاورمیانه و آفریقای شمالی

در حال حاضر، اهمیت ذخایر گاز خاورمیانه و آمریکای شمالی، بیشتر به سبب تامین نیاز انرژی منطقه و کاستن از مصرف داخلی نفت خام است. در واقع اهمیت این منابع برای تامین نیاز بازارهای جهانی چندان به چشم نیامده است. با وجود این؛ با افزایش تقاضای جهانی گاز و استفاده هرچه بیشتر از آن برای تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی، این روند تغییر خواهد یافت.