برق را بهینه و معقول مصرف كنیم

صرفه‌جویی در مصرف برق و بهینه‌سازی آن، مستلزم شناخت عمیق و درك همه جانبه تمامی مشتركان كوچك و بزرگ صنعت برق است.