ابزار مشتقه

در مفاهیم مالی ابزار مشتقه عبارت است از قراردادی که حق و حقوق و تعهدات منتشرکنندگان اوراق قرضه و افرادی که این اوراق را دریافت و یا برای تبدیل به گردش نقدی در آینده برپایه احتمالات آتی نگه می دارند, تصریح می کند

در مفاهیم مالی ابزار مشتقه عبارت است از قراردادی که حق و حقوق و تعهدات منتشرکنندگان اوراق قرضه و افرادی‌که این اوراق را دریافت و یا برای تبدیل به گردش نقدی در آینده (یا مبادله با نوع دیگری از اوراق قرضه یا دارائی) برپایه احتمالات آتی نگه‌می‌دارند، تصریح می‌کند. اوراق مشتقه دارای خواص بسیار زیادی می‌باشد، بنابراین ارزش آن نیز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شرایط و ضوابط و تأدیه پول می‌تواند از قیمت اوراق قرضه یا کالاها، آمار منتشرشده، پیامدهای احتمالی (مانند قصور در پرداخت) و یا سایر عوامل مشتق شود.

ابزار مشتقه‌ای که کاملاً استاندارد شده‌اند مانند معاملات آتی، مشتقات OTC که به‌صورت کاملاً خصوصی بین دو طرف مذاکره می‌شود و ضوابط به‌طور عمومی می‌تواند برای برطرف‌کردن نیازهای هر دو طرف معامله بهبود بخشیده شود. مبادله این قراردادهای استانداردشده در کل دارای نقدینگی بالائی می‌باشد.

عنوان فایل
ابزار مشتقه application/pdf
abzare moshtaghe.pdf
66 KB
دانلود

زهرا قهرمانی