بررسی وضعیت سرمایه گذاری بیوتكنولوژی ایران و سایر كشورها

با نگاهی گذرا به آمار سرمایه گذاری های جهانی، مشخص می گردد كه سالانه در جهان به طور متوسط ۱۳ میلیارد دلار در زمینه بیوتكنولوژی سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد كه این حجم سرمایه گذاری كل اعتبارات بخش خصوصی و پرداخت های پولی شركت های بزرگ شیمیایی دارویی و برنامه های بیوتكنولوژی كمپانی های بزرگ و ارقام حمایتی دولت ها را شامل می گردد. در حالی كه آمریكا در سایر كشورهای جهان سرمایه گذاری نموده است اما به علت وجود بستر مناسب برای سرمایه گذاری، به ویژه نیروی انسانی كارآمد و با دانش فنی بالا شرایط به نحوی است كه این كشور هم اكنون بالاترین درصد جذب سرمایه گذاری جهانی بیوتكنولوژی را به خود اختصاص داده است.