جابه جایی پول هم استاندارد دارد

در پی تلاش های مکرر برای ایجاد نخستین بانک اسلامی ، صندوق های قرض الحسنه سال 1358 از سوی سازمان اقتصاد اسلامی بنیان گذاشته شد.