۱۲ میلیارد دلار سرمایه از دست رفته

به زودی «دوبی» سومین مركز اقتصادی ایرانیان خارج از كشور خواهد شد. ارزیابی های معاونت اقتصادی وزارت خارجه نشان می دهد طی دو سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان تنها به «دوبی» انتقال یافته است.