صکوک مرابحه ابزاری مناسب جهت خصوصی کردن باشگاههای فوتبال

تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مناسب در موفقیت هر کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد

چکیده :

تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مناسب در موفقیت هر کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد. در حال حاضر به دلیل کمبود تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران ، به تأمین مالی و طراحی ابزارهای مناسب نیاز اساسی دارند.

معرفی و انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از جمله نوآوری های تاثیرگذار دهه اخیر در عرصه مباحث و موضوعات پولی و مالی اسلامی است. ابزارهای تامین مالی باید با شاخص های خرد (انگیزه سرمایه گذاران) و کلان اقتصادی (رشد و توسعه) سازگار باشند. با طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی سرمایه های سرگردان مردم به سمت پروژه ها و فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت می شوند.امروزه ابزارهای نوین تامین اسلامی رشد چشمگیری داشتند و حتی در کشورهای غیر اسلامی نیز مورد توجه واقع شده است.

توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی(صکوک) یکی از مهمترین اهداف بانکداری اسلامی است . (موسویان ،۲۸۵:۱۳۸۶)

امروزه، ورزش به صنعتی بین المللی و درآمدزا تبدیل شده است. در عرصه تجارت جهانی ، ورزش فوتبال استثناست، زیرا مشتریانی دارد که در ازای تماشای فوتبال و نه خرید یا مصرف آن پول پرداخت می کنند. باشگاههای حرفه ای در سراسر جهان برای تامین منابع و هزینه های خود از روشهای مختلفی همچون جذب حامیان جهت تبلیغ کالاهای تجاری ، فروش بازیکن ، فروش بلیط و محصولات ورزشی و ارائه خدمات جانبی استفاده می کنند. یکی از راههای تامین منابع و هزینه برای فعالیتهای باشگاههای فوتبال، جذب حامیان مالی مناسب توسط سازمانها و مسئولان ورزشی می باشد.

در این راستا ، ایجاد محیطی سالم و مناسب برای سرمایه گذاری صاحبان صنایع و بخش خصوصی در ورزش فوتبال لازم وضروری است. صاحبان سرمایه تمایل به احداث ورزشگاه اخصاصی مجهز با چمن مناسب برای انجام مسابقات و اداره کردن و یک ساختار مناسب برای باشگاه می باشند. به این دلیل که از اهداف اساسی آنها کسب منابع درآمدی درجهت مخارج باشگاه می باشند.

تحقیق حاضر گامی در جهت بررسی فقهی و اقتصادی مهم ترین ابزارهای مالی تامین منابع در باشگاههای فوتبال به ویژه باشگاههای لیگ برتر ایران یعنی ابزارهای مالی جدید (صکوک) چون اوراق مرابحه است.با بکارگیری روش توصیفی –پیمایشی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) محاربه به ارائه مدل های عملیاتی تامین مالی به دست آمده است .

اوراق بهادار محاربه که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی ، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود بر تامین مالی باشگاههای فوتبال اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

واژگان کلیدی: مرابحه ،اوراق مرابحه، تأمین مالی اسلامی ، ورزش ، باشگاههای فوتبال

عنوان فایل
صکوک مرابحه ابزاری مناسب جهت خصوصی کردن باشگاههای فوتبال application/pdf
1.pdf
399 KB
دانلود

پیمان بهرامی