اقتصاد، دولت و اقتصاد دانان

بیماری مزمن اقتصاد کشور باز رو به وخامت گذاشته است. شرح حال، علائم بالینی و روند ناخوشی آن، دغدغه آمیز و نگران کننده است.

احمد دوست حسینی بیماری مزمن اقتصاد کشور باز رو به وخامت گذاشته است. شرح حال، علائم بالینی و روند ناخوشی آن، دغدغه آمیز و نگران کننده است. اظهارات مقامات، سخنان نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ششم شهریور ماه و توضیحات رئیس جمهور محترم، نوشته ها و گفته های اقتصاد دانان و صاحب نظران از طیف های مختلف فکری و حال و هوای جامعه، هریک به زبانی گواه بر این امر است. به بیانی قولی است که جملگی بر آنند.

شواهدی چون؛ جهش نرخ ارز در یک سال گذشته، تشدید خروج سرمایه از کشور، خروج دوباره عفریت تورم از کمین گاه، رنگ باختگی سفره مردم، رانده شدن پنج دهک(نیمی) از جمعیت کشور به جرگه اقشار آسیب پذیر جامعه(نقل به مضمون گفته معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بوجه کشور)، بزرگ شدن فساد و آلوده شدن برخی مسوولان بالای کشور به فساد (به گفته معاون اول رییس جمهور) گزاره فوق را به مرحله شهودی رسانده و بی نیاز از ارائه آمار و ارقام ساخته است. جهش نرخ ارز، یکی از چهار پیامد نامیمون سیاست های ناسازگار اقتصادی که در سال های پایانی دولت دهم تجربه شد در سال اول دولت دوازدهم نیز تکرار شده است و بیم آن می رود که تورم بالا، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و تشدید بیکاری نیزکه همواره مورد ایراد و نقد مقامات دولت آقای روحانی بوده در سال های پیش رو تکرار شود. خلاصه آنکه وضعیت اقتصادی کشور به آستانه ای نزدیک شده که رییس جمهور محترم در جلسه پاسخ به سوالات اقتصادی نمایندگان مجلس، از سوگند جلاله کمک می گیرد تا به مجلسیان و مردم بباوراند که اقتصاد در بحران نیست.

سوال این است که آیا این ناخوشی های تکراری، پیش بینی پذیر و قابل پیش گیری نبوده است؟ چه عوامل ساختاری، سیاستی و تحریکی و با چه نسبتی در باز تولید این شرایط نقش داشته اند؟ دولت در پدید آوردن این شرایط، چه نقش و سهمی داشته و برای برون رفت از این مخمصه چه باید بکند؟ مستندات موجود از بیانات و نوشته های صاحب نظران و اقتصاددانان، ازجمله نامه تعدادی از اقتصاد دانان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم و به ویژه مطالب و تحلیل های انتشاریافته در همین روزنامه، به مراتبی این وضعیت را پیش بینی کرده، هشدار ها داده و راهکار هایی برای برون رفت از مشکلات ارائه داده اند که متاسفانه یا ناشنیده مانده و یا بهنگام شنیده نشده و خساراتی به بار آورده است. یکی از مهم ترین پیشنهادهایی که در آن زمان شنیده نشد، توصیه به تشکیل تیم اقتصادی قوی، تیزبین و هماهنگ در رویکرد و کارکرد اقتصادی بود.

اکنون که دولت بنا به تکلیف قانونی و برای بازیابی اعتبار و باز سازی اعتماد و برون رفت از مشکلات باید تیم اقتصادی خود را ترمیم و تکمیل کند، ضرورت دارد وسواس به خرج دهد تا اعضای انگشت شمار این تیم اقتصادی از میان اقتصادخوانده و نخوانده های خودشیفته و متوهم و اقتصاد دانان تحلیلگر ولی نا آشنا با شرایط و محدودیت های میدانی انتخاب نشوند. تیم اقتصادی باید با افزودن اقتصاد دانان تحلیلگر، تیزبین، جست وجوگر، مشورت پذیر، نفوذناپذیر، فسادستیز و عمل گرا تکمیل و ترمیم شود تا قادر باشد با بهره بردن از ظرفیت دانش اقتصادی کشور کشتی اقتصاد را از تلاطم این امواج رهایی بخشد و بساط اهریمنان خانمان سوز فقر و فساد را برچیند. البته نا گفته پیدا است که این گوهران کمیابند ولی می توان همت کرد و با درجاتی آنها را یافت که اکسیر زمانه اند، به فرموده مولوی:

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما/ گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست.

تیم اقتصادی از این جهت باید تا این اندازه قوی باشد که بتواند از میان تک نسخه های متفاوت و بعضا مغایری که اتفاقا از سوی اقتصاد دانان طیف های مختلف که عموما از سر دلسوزی ارائه می شود، طرح جامعی تنظیم کرده، به اجرا گذارد. اختلاف نظر بین اقتصاد دانان غیر منتظره و بی خریدار نیست و از همین رو است که در فضای اقتصادی دنیا «ایسم» هایی چون کاپیتالیسم، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم وکمونیسم پدیدار شده، به آزمون گذاشته شده و بسته به قوت وضعف بنیان اندیشه ای و دستاورد عملی شان ماندگار شده یا به تاریخ پیوسته اند. در کشور ما هم نظریه های «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد رقابتی» رواج داشته و هریک مدافعان و منتقدانی دارد. آنچه مسلم است «اقتصاد دولتی» در کشور ما از دیرباز از طریق انحصارات زمان صفویه، تیول داری عهد قاجار و انواع مداخلات دولتی قبل و پس از انقلاب اسلامی تاکنون با ضعف و شدت هایی حاکم بوده و تبعات و پیامد های آن را تجربه کرده ایم ولی «اقتصاد رقابتی» به مفهوم درست آن تاکنون در ایران تجربه نشده است.

تیم اقتصادی جدید دولت طبعا باید پارادایمی را انتخاب و دنبال کند که رانت زا نباشد و اصلاحات آن مشابه آنچه تاکنون بوده تنها به جابه جایی رانت ها نینجامد، خط تولید رانت بر پا نشود و طعمه های فساد تکثیر نشود، تنها وسوسه شدگان به استفاده از رانت در دام گرفتار نشوند و قوه قضائیه با چالش تولید انبوه پرونده های فساد روبه رو نشود.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.