قرار است نفت را به روسیه بفروشیم یا نفت مان را بدهیم روسها برای مان بفروشند؟

تهاتر نفت در برابر کالا به طور کلی چیز بدی نیست و می تواند برای یک سری از کالاهای موردنیاز کشور با هر کشوری که مایل به این توافق باشد، خواه روسیه، خواه هند یا چین انجام شود،

روزنامه شرق با نرسی قربان، تحلیلگر و کارشناس بازار انرژی پیرامون توافق های دکتر ولایتی در مسکو در باره فروش نفت ایران به روسیه مصاحبه ای انجام داده است.
وی می گوید: تا هنگامی که جزئیات بیشتری دراین باره منتشر نشود نمی توان قضاوت کرد که آیا این توافق به نفع ایران خواهد بود یا نه، چون سؤالات بی جواب زیادی دراین باره وجود دارد.
تهاتر نفت در برابر کالا به طور کلی چیز بدی نیست و می تواند برای یک سری از کالاهای موردنیاز کشور با هر کشوری که مایل به این توافق باشد، خواه روسیه، خواه هند یا چین انجام شود، اما اینکه دایره این کالاها چه باشد، اینکه حجم توافق چقدر باشد، چه کسی آنها را انتخاب کند و موارد متعدد دیگر است که می تواند خوب یا بدبودن یک توافق را مشخص کند.
درباره تهاتر نفت در برابر کالا با روسیه هم به دلیل اینکه جزئیات بیشتری منتشر نشده نمی توانیم بگوییم این توافق چگونه است. آیا اصلا امکان عملیاتی کردن آن وجود خواهد داشت؟ فرض کنیم درباره یک توافق بزرگ تهاتر نفت و کالا با روسیه صحبت می کنیم. چگونه قرار است این نفت ها به روسیه منتقل شود؟ آیا اصلا قرار است نفت به روسیه منتقل شود یا مانند آنچه روس ها پیش از این دوست داشتند، قرار است بازاریابی آن به روس ها سپرده شود. اگر این حالت دوم صحیح است، آیا به این فکر کرده ایم که بازاری که به روسیه می سپاریم بعدا امکان بازگشتش وجود خواهد داشت یا نه؟
نرسی قربان تأکید می کند: همه اینها که گفتم سؤالاتی هستند که بر پایه فرضیاتی شکل گرفته اند و بدون ارائه اطلاعات بیشتر توسط روسیه یا وزارت نفت ما، نمی توان صحت وسقم این فرضیات و متعاقب آن، بجابودن یا نبودن این سؤالات را سنجید.