اقتصاد ایران بیمار سرطانی وگلوله خورده

ایران امروز مثل بیماری می ماند که بیماری های مزمن دارد. ناکارآمدی اداری، مشکلات آموزش، دشواری های اقتصادی، فساد مالی و چندین مسأله مهم دیگر به بیماری های مزمن بدل شده اند

بیمار را که به بیمارستان رساندند، جای اصابت گلوله خونریزی می کرد. بیم آن می رفت که اگر خونریزی ادامه یابد، بیهوش شود و جان دهد. تیم پزشکی اصلاً نمی پرسیدند بیمار چرا گلوله خورده است، فقط تلاش می کردند که خونریزی را بند آورند و بقیه اقدامات پزشکی را انجام دهند تا به حالت باثبات تری برسد. یکی از همراهان بیمار وسط این شلوغی و اضطراب تیم پزشکی و نگرانی همراهان با صدای بلند گفت: «آقای دکتر حواس تان به دارو و درمان باشد، بیمار سرطان پیشرفته دارد.»

تیم پزشکی انگار یک دفعه از تلاش ایستادند و یکی آرام گفت «فکری به حال سرطانش کنید، گیریم که جای گلوله هم خوب شد، بر اثر سرطان خواهد مرد.» پزشک معالج از این رفتار شوکه شده و جا خورده بود، اصلاً باور نمی کرد، این رفتار اخلاقی نبود، بیمار باید زنده می ماند تا بعد به حال سرطانش فکری کنند.

شما درباره این رفتار چه قضاوت اخلاقی ای دارید؟ آیا درست است بیمار سرطانی به این دلیل که نهایتاً با سرطان ممکن است هرگز بهبود نیابد و فوت کند، امروز درمان نشود؟ البته حتی برخی انواع سرطان هم درمان دارند.

حکایت کمی اغراق آمیز اما روایت مواجهه این روزهای بسیاری با مسائل جامعه ایران است. ایران امروز مثل بیماری می ماند که بیماری های مزمن دارد. ناکارآمدی اداری، مشکلات آموزش، دشواری های اقتصادی، فساد مالی و چندین مسأله مهم دیگر به بیماری های مزمن بدل شده اند. من واژه سرطان را برای این جامعه به کار نمی برم بلکه بیماری های مزمن را بهتر می دانم. سرطان کشنده است و این جامعه فرصت دارد تا بهبود یابد، اگرچه مسیر دشوار و نیازمند تصمیم های سخت است. نظام های اجتماعی هم مثل موجودات زنده نمی میرند، بلکه فراز و فرودهایی دارند که البته می توانند هولناک باشند.

این نظام اجتماعی و سیاسی درگیر بیماری های مزمن است – از جمله بیماری مزمن بدمصرفی در زمینه آب و انرژی و محیط زیست – که محصول عوامل ساختاری (ناکارآمدی سیاسی، تصمیم گیری نادرست، ضعف فناوری، نادیده گرفتن علم، برخورد ایدئولوژیک با واقعیات، و...) و عوامل رفتاری (نوع مصرف مردم) هستند. درست در لحظات آشکار شدن عوارض این بیماری های مزمن، بیمار گلوله خورده است (بارش ها در خشکسالی سال آبی 97-96) به شدت کاهش یافته اند و کمبود منابع آب و برق آشکار شده است. بیماری با امراض مزمن، حال خونریزی هم دارد.

من همه آن بیماری های مزمن را می فهمم و درباره آن ها نوشته ام و لبه انتقاد اصلی متوجه آن هاست، اما امروز وقت آن نیست که تیم پزشکی و همراهان بیمار بگویند «گیریم که خونریزی گلوله را هم بند آوردیم، با سرطانش چه می کنیدم؟» آن ها که در مقابل دعوت به رفتار مصرف درست آب و انرژی، دائم می پرسند مگر چقدر از آب در بخش شرب مصرف می شود؟ مگر صرفه جویی در مصرف برق جبران کننده فناوری نامناسب نیروگاه هاست؟ مگر با صرفه جویی در آب شرب، مشکل بالا بودن مصرف در بخش کشاورزی حل می شود؟

بله شما درست می گویید، بیمار به امراض مزمن بسیاری گرفتار است و در درازمدت جز با درمان این امراض سر به سلامت نخواهد برد؛ اما یادمان باشد بیماری که در شرایط اورژانسی است، ابتدا باید به ثبات برسد، خونریزی اش قطع و بعد برای بیماری های مزمنش فکری شود.

منابع آب و انرژی این سرزمین همچون بیماری مبتلا به انواع بیماری های مزمن، با گلوله خشکسالی و تغییر اقلیم، زخمی شده و خونریزی دارد. اول تلاش کنیم بیمار زنده بماند و به ثبات برسد؛ اما فراموش نکنیم که تصمیم های درست، سخت و شجاعانه برای درمان بیماری های مزمن این عزیز دوست داشتنی ضروری است؛ تصمیم هایی که کل حاکمیت سیاسی و مردم در کنار هم باید مسئولیت آن ها را بپذیرند، هزینه های آن ها را تقسیم کنند و هر کس سهم بیشتری در بروز این بیماری ها داشته مسئولیت بیشتری بپذیرد.

محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی