برادران ر چه کسانی هستند

برادران ر چه کسانی هستند | پرونده ای که این روزها با نام پرونده برادران «ر» می شنویم، از سال 92 به جریان افتاد. پرونده برادران «ر» در مورد فساد اقتصادی در نظام رسانه ها بود. در ادامه درباره برادران «ر» بخوانید.

ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه ها منتشر شد؛ پرونده ای که بعدها به پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان یافته ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده هایی در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده، آنان با روش های متقلبانه و با تشکیل شرکت های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان شان سرمایه گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی برای مقطعی در خرداد 92 به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
این پرونده آبان ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود، یک هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.

منبع: فارس