پایه سنوات چیست؟ | نحوه محاسبه پایه سنوات

پایه سنوات مبلغی است که به عنوان کمک برای کارگران و جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار تصویب و ابلاغ می شود. در ادامه به توضیح پایه سنوات، فرق آن با حق سنوات و همچنین نحوه محاسبه پایه سنوات پرداخته شده است.

پایه سنوات چیست؟
حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می شود.
«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.
اما یکی از دغدغه های کارگران تفاوت بین قراردادهای رسمی و غیررسمی بود. بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال 92 ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.
چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول پایه سنوات می شوند. حتی اگر فاصله ای بین کارکرد آن کارگران در کارگاه وجود داشته باشد.
آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می شود. اما آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل ندارند، به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند ( دائم و موقت) مشمول حق سنوات می شوند.اما حق سنوات ویامزایای پایان کار به ازای هرسال کارکرد معادل یکماه حقوق است که درپایان کار ویا زمان قطع همکاری به کارگران پرداخت می شود.

نحوه محاسبه پایه سنوات
محاسبه سنوات در زمان تطبیق وضع بر اساس جدول مزد سنوات که همه ساله از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارائه میگردد، انجام می شود. با توجه به اینکه در جدول مذکور عدد 30 سال سنوات به ریز درج گردیده است بر اساس سوابق مورد تایید شرکت مثلا 10 سال و 5 ماه، مبلغ مزد سنوات از روی جدول استفاده می شود. اما برای سالهای بعد از تطبیق این جدول با توجه به درصد افزایشات اعلامی از سوی شورای عالی کار به روز می گردد و برای محاسبه مزد سنوات سالهای بعد با توجه به درصد اعلام شده و گروه شغلی فرد طبق جدولی که همه ساله در بخشنامه صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در رابطه با افزایشات سالانه و گرو های بیست گانه درج می گردد اقدام می گردد
بعنوان مثال اگر فردی در سال 1394 تطبیق وضع یافته و گروه ایشان 8 می باشد و با 10 سال و 5 ماه مبلغ سنوات ایشان 40276 ریال شده است و یک سال تمام هم در سال 1394 مشغول بکار بوده مزد سنوات سال 1395 ایشان بشرح ذیل محاسبه می گردد:
40276*1.14=45915
45915+11400=57315
توضیح: 1.14 درصد افزایش سال 1395
11400 ریال مبلغ پایه سنوات گروه 8 در سال 1395 است.