بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد؟

هر شخصی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه در زمان اشتغال به کار داشته باشد، و به شکلی غیر ارادی بیکار شده باشد، می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. در این مقاله به توضیح مفصل تری در این باره پرداخته شده است.

طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی کلید خورد و برخی از مفاد آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. طرح حمایت از بیکاران که در تعهدات دولت در برنامه چهارم بوده به اجرا درنیامد که مجددا در قانون برنامه پنجم به عهده دولت گذاشته شده است البته دولت مکلف بود ظرف مدت یک سال از اجرای قانون برنامه پنجم این لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه دهد که متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاد، به همین دلیل مجلس نشینان برای جبران غفلت دولت طرح فوق را ارائه کردند که با امضای 155 نفر از مجلسیان مورد تصویب قرار گرفت .
البته دولت، با طرح مصوب مجلس مخالف است و اعلام کرده که دولت با حمایت از بیکاران موافق است اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف است چون بار مالی زیادی دارد و یک میلیارد تومان هزینه برای دولت دربر خواهد داشت که محل تامین آن مشخص نیست.

کلیات طرح تصویب شده
در تعریف قانون کار آمده بیکار به شخصی اطلاق می شود که خارج از اراده خود رابطه اش با کارفرما قطع شده و آماده کار باشد که تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن آن برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان محل اشتغال بیمه شده و اداره کار و امور اجتماعی است. بنابراین باید برای اجرای صحیح قانون، صندوق بیمه بیکاری تشکیل شود. همچنین در این طرح بیکاران باید مردان بالای 35 سال یا زنان سرپرست خانوار باشند و از زمان شاغل بودن حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد.
در بند دیگری از طرح، دولت ملکف شد تا با گسترش آموزشگاه های فنی و حرفه ای، به آموزش بیکاران و افزایش توانمندی آنها پرداخته و هر سال از قانون برنامه پنجم، 20 درصد از بیکاران جویای کار را زیر چتر بیمه ای خود ببرد. حداقل دوره پرداخت بیمه بیکاری نیز در این طرح، شش ماه در نظر گرفته شده است. همچنین در ادامه تصویب شد که به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحدهای کاری آنان به تایید کمیته تخصصی مربوطه دارای توجیه اقتصادی باشد، از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی، تسهیلات در اختیار آنان قرار می گیرد البته در رابطه با پرداخت این تسهیلات در این قانون تاکید شده درصورت اجراشدن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا به کار نگرفتن شاغلان، کلیه هزینه های اجرایی و مبلغ مقرری پرداخت شده از کارفرمای واحد ذی ربط مطالبه و درصورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول می شود.

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد؟
براساس قانون کار، کارگران فصلی درصورتی که صرفا در زمان فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود همچنین بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین درصورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در طول زمان قرارداد اخراج گردیده باشند به همراه افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی، درصورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند، گروه هایی هستند که مطابق قانون کار تحت حمایت قرار گرفته و به آنها مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری
موضوع مهم در دریافت بیمه بیکاران علاوه بر مشکلات قانونی که در حال حاضر به نظر می رسد مرتفع گردیده، ناآگاهی کارگران و بیمه شدگان نسبت به قانون کار بوده و چه بسا این افراد با تعلل در اعلام موقعیت شغلی خود شرایط را برای تحت حمایت قرار گرفتن از دست می دهند. در قوانین مربوطه تاکید شده بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری خود باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد کار و امور اجتماعی ذی ربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
لازم به ذکر است مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست. ضمن آنکه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه شده محسوب می شود و مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.