داستان خودروئی به‌نام سمند

معلم اجتماعی سر کلاس درس رو به شاگردان خود می‌گوید: ما مردمی هستیم با فرهنگی غنی ولی مدت‌ها است فرهنگ خود را فراموش کرده‌ایم و به قوانین اجتماعی اهمیت نمی‌دهیم، سر یکدیگر کلاه می‌گذاریم و فرهنگ کار گروهی را نداریم. بچه‌ها! مردم کره را نگاه کنید، همه باهم کار می‌کنند و تولیدات خود را مصرف می‌کنند، تولیدکنندگان نیز به حقوق مردم احترام می‌گذارند، مثال ساده هم صنعت خودروی کره است. حال ما مدت‌ها پیکان انگلیسی را بدون کوچکترین تغییر با ایرادات فراوان تولید می‌کنیم ولی خودروسازی مانند دوو، خودروهای مدرن ارزان و با قیافه‌های جذاب تولید می‌کند، همهٔ بچه‌های کلاس، به فکر فرو رفته‌اند که ناگهان زنگ مدرسه به صدا درمی‌آید.