معنای اقتصادی خودکفائی گندم

در سال جاری، پس از گذشت ۴۵ سال میزان عرضه و تقاضای گندم در کشور یکسان می‌شود و بدین ترتیب ما در پایان سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در تولید گندم خودکفا می‌شویم. این موفقیت را باید در وضعیتی جشن بگیریم که نزدیک به یک‌سوم ازگندم تولیدی در ضایعات نان هدر می‌رود. طرح خودکفائی گندم در بستر اطمینان از امنیت غذائی کشور و جایگزینی واردات پیگیری می‌شود ولیکن مسائل و چالش‌های متعددی پیرامون آن مطرح شده است: اقتصادی نبودن و فاقد مزیت بودن تولید این محصول، در بسیاری از مناطق کشور و عدم امکان صادرات آن به بازارهای جهانی و قیمت ارزان‌تر گندم وارداتی نسبت به تولیدی،چالش‌هائی است که این طرح با آن مواجه است.