معرفی نشاسته:

نشاسته ترکیب پیچیده ای از کربوهیدرات ها و نامحلول در آب است. از آن برای تولید چسب و کاغذ و در صنایع بافندگی استفاده می کنند. از لحاظ زیست شیمی نشاسته از دو نوع بسپار کربوهیدرات به نام آمیلوز و آمیلوپکتین)چند قندی ها) تشکیل شده است. تکپارهای این چند قندی ها واحدهای گلوکز هستند که به روش سر به دم به یکدیگر وصل شده و تشکیل پیوندهای آلفا ۱ و ۴ را می دهند. روی هم رفته ساختار آمیلوپکتین به سادگی سایر زنجیرهای چندقندی نیست. در این چندقندی دو واحد گلوکز از طریق پیوندهای ۱ و ۶ آلفا به یکدیگر متصل شده و تشکیل شاخه های فرعی را می دهند.

از لحاظ ساختاری نشاسته یک ترکیب خوشه ای از پلیمرهای خطی است که در آن پیوندهای زنجیری آلفا ۱ و ۴ ستونی از واحدهای گلوکز و شاخه های فرعی با پیوند آلفا ۱ و ۶ را تشکیل داده اند. نشاسته در ملکول به عنوان انرژی ذخیره می شود. در گیاهان، نشاسته در اندام سلولی ویژه به نام آمیلوپلاست ذخیره می شود.

نشاسته در بیشتر میوه ها، دانه ها، غلات و غدّه های گیاهی، سیب زمینی یافت می شود. ۴ منبع عمده نشاسته عبارت اند از: ذرت، سیب زمینی، گندم و برنج.

نشاسته برای تولید چسب و کاغذ و برای آهار زدن برخی پارچه ها استفاده می شود. همچنین در آشپزی و برای تهیه برخی از غذاها و شیرینی ها مورد استفاده قرار می گیرد. در سده ۱۹ و اوایل سده بیستم از نشاسته رختشویی ) آهار ( که از مخلوط نشاسته و آب تشکیل می شد برای صاف کردن یقه و سرآستین پیراهن های مردانه موقع اتوکشی استفاده می کردند.

عنوان فایل
صنایع تولید نشاسته application/pdf
1.pdf
424 KB

آرمین توحیدی