بشناسیداین ویكی پدیای فارسی را

دایره المعارف ویكی پدیا از طرف یك بنیاد غیرانتفاعی به نام ویكی مدیا پشتیبانی می شود و یكی از بیست وب سایت برتر جهان از لحاظ تعداد بازدیدكنندگان به شمار می آید

دایره‌ المعارف‌ ویكی‌ پدیا‌ از‌ طرف‌ یك‌ بنیاد‌ غیرانتفاعی‌ به‌ نام‌ ویكی‌ مدیا‌ پشتیبانی‌ می‌شود‌ و‌ یكی‌ از‌ ‌ بیست‌ وب‌ سایت‌ برتر‌ جهان‌ از‌ لحاظ‌ تعداد‌ بازدیدكنندگان‌ به‌ شمار‌ می‌آید.‌ در‌ زمان‌ حاضر‌ بیش‌ از‌ چهار‌ میلیون‌ مقاله‌ در‌ این‌ سایت‌ وجود‌ دارد‌ و‌ بیش‌ از‌ سه‌ میلیون‌ كاربر‌ در‌ روز‌ به‌ آن‌ مراجعه‌ می‌كنند.‌

پس‌ به‌ این‌ ترتیب‌ ویكی‌پدیا‌ دانش‌نامه‌ای‌ است‌ همگانی‌ و‌ آزاد؛‌ بدین‌ معنی‌ كه‌ همه‌ می‌توانند‌ به‌ نوشتن‌ و‌ ویرایش‌ نوشتارهای‌ موجود‌ در‌ آن‌ بپردازند.

ویكی‌پدیا‌ با‌ همكاری‌ خوانندگانش‌ نوشته‌ می‌شود.‌ شما‌ حتی‌ اگر‌ با‌ فارسی‌ نوشتن‌ در‌ رایانه‌ هم‌ ناآشنا‌ هستید‌ می‌توانید‌ به‌ راهنمای‌ فارسی‌نویسی‌ ویكی‌پدیا‌ بروید‌ و‌ خودآموز‌ فارسی‌ آن‌را‌ بخوانیدو‌ یا‌ برای‌ راهنمایی‌ بیشتر‌ به‌ صفحه‌ راهنمای‌ انگلیسی‌ مراجعه‌ كنید.‌ آدرس‌ ویكی‌ پدیای‌ فارسی‌ در‌ اینترنت‌ این‌ است:‌ ‌http:// fa.wikipedia.org

البته‌ آنچه‌ شما‌ در‌ ویكی‌ پدیای‌ فارسی‌ می‌نویسید‌ باید‌ مطابق‌ با‌ اساس‌نامه‌‌ ویكی‌پدیا‌ باشد؛‌ یعنی‌ مطالب‌ بی‌طرفانه‌ و‌ بدون‌ پایمال‌ كردن‌ حق‌ نشر‌ دیگران‌ نوشته‌ شده‌ باشند.‌

مدیریت‌ بررسی‌ نوشتارها‌ در‌ ویكی‌ پدیا‌ توسط‌ گروهی‌ از‌ گردانندگان‌ انجام‌ می‌شود.‌ كسانی‌ كه‌ در‌ امر‌ تكمیل‌ این‌ پروژه‌ بی‌پایان‌ مشاركت‌ می‌كنند،‌ به‌ هم‌زبانان‌ خود‌ یاری‌ رسانده‌اند‌ تا‌ در‌ امر‌ گردآوری‌ بی‌همتاترین‌ دایره‌المعارف‌ جهانی‌ سهمی‌ داشته‌ باشند.

● گشت‌ و‌ گذار‌ در‌ ویكی‌پدیا

جالب‌ است‌ بدانید‌ كه‌ ویكی‌پدیا‌ اطلاعات‌ زیادی‌ درباره‌ انواع‌ و‌ اقسام‌ موضوعات‌ دارد.‌ برای‌ امتحان‌ به‌ صفحه‌ اصلی‌ آن‌ در‌ همان‌ آدرسی‌ كه‌ گفتیم‌ یعنی‌ ‌‌ http:‌//fa.wikipedia.org بروید،‌ موضوعی‌ را‌ كه‌ برایتان‌ جذاب‌ است‌ انتخاب‌ كنید‌ و‌ شروع‌ كنید‌ به‌ كندوكاو.‌ در‌ بالای‌ هر‌ صفحه‌ هم‌ قسمتی‌ برای‌ جستجو‌ وجود‌ دارد‌ تا‌ بتوانید‌ اطلاعات‌ مورد‌ نظرتان‌ را‌ به‌ سرعت‌ پیدا‌ كنید.

اگر‌ چیزی‌ را‌ خواندید‌ و‌ واقعا‌ برایتان‌ جالب‌ بود،‌ می‌ توانید‌ خودتان‌ یادداشتی‌ را‌ در‌ قسمت‌ صفحه‌ بحث‌ مقاله‌ بنویسید.‌ برای‌ این‌ كار‌ اول‌ پیوند‌ بحث‌ درباره‌ این‌ صفحه‌ را‌ انتخاب‌ كنید‌ (در‌ نوار‌ كناری‌ راست‌ صفحه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ بگردید)‌ تا‌ به‌ صفحه‌ بحث‌ بروید.‌ سپس‌ ویرایش‌ این‌ صفحه‌ را‌ در‌ صفحه‌ بحث‌ انتخاب‌ كنید.‌ ‌ و‌ نظرتان‌ را‌ درباره‌ آنچه‌ كه‌ خوانده‌اید‌ بنویسید. حتما‌ آگاهی‌ از‌ نظرات‌ مثبت‌ شما‌ مایه‌ خوشحالی‌ دیگران‌ خواهد‌ شد.

جالب‌ اینجاست‌ كه‌ اگر‌ ویكی‌ پدیا‌ به‌ موضوعی‌ نپرداخته‌‌ باشد‌ یا‌ شما‌ برای‌ پیدا‌ كردن‌ چیزی‌ دچار‌ دردسر‌ شده‌اید،می‌توانید‌ از‌ میز‌ مرجع‌ بپرسید‌ یا‌ موضوع‌ را‌ به‌ لیست‌ مقالات‌ درخواستی‌ ‌ مورد‌ نظرتان‌ اضافه‌ كنید.

● ویرایش‌

شاید‌ این‌ نكته‌ هم‌ برایتان‌ جالب‌ باشد‌ كه‌ هركسی‌ می‌تواند‌ هر‌ یك‌ از‌ صفحات‌ ویكی‌پدیا‌ را‌ كه‌ دلش‌ بخواهد‌ ویرایش‌ كند.‌ كافی‌ است‌ پیوند‌ ویرایش‌ این‌ صفحه‌ را‌ در‌ بالا‌ یا‌ پایین‌ صفحه‌ای‌ كه‌ فكر‌ می‌كنید‌ لازم‌ است‌ با‌ ویرایش‌ شما‌ بهترو‌ كامل‌تر‌ شود؛‌ انتخاب‌ كنید.‌ برای‌ این‌ كار‌ صلاحیت‌ خاصی‌ لازم‌ نیست.‌ حتی‌ لازم‌ نیست‌ به‌ سیستم‌ وارد‌ شوید.‌ برای‌ اینكه‌ این‌ كار‌ را‌ تمرین‌ كنید‌ -‌ بدون‌ ریسك‌ خراب‌ كردن‌ یك‌ مقاله‌ كه‌ فرد‌ یا‌ افراد‌ دیگری‌ زحمت‌ آن‌را‌ كشیده‌اند‌ -‌ ‌ سری‌ به‌ گودال‌ ماسه‌بازی‌ بزنید.‌ ‌ گودال‌ ماسه‌ بازی‌ در‌ واقع‌ جایی‌ است‌ كه‌ می‌توانید‌ هرچقدر‌ دلتان‌ می‌خواهد‌ تمرین‌ ویرایش‌ كنید.‌ برای‌ تمرین‌ ویرایش‌ یك‌ صفحه‌ باید‌ آن‌ را‌ در‌ گودال‌ ماسه‌بازی‌ كپی‌ كنید.‌

یك‌ راه‌ ساده‌ برای‌ كمك‌ به‌ ویكی‌ پدیا،‌ استفاده‌ ازخود‌ ویكی‌پدیا‌ است،‌ درست‌ مانند‌ هر‌ دانشنامه‌ دیگر؛‌ با‌ این‌ تفاوت‌ كه‌ هر‌ وقت‌ به‌ ایرادی‌ برخوردید‌ -‌ مثلا‌ به‌ یك‌ غلط‌ املایی‌ یا‌ به‌ یك‌ جمله‌ نامفهوم‌ -‌ پیوند‌ <ویرایش‌ این‌ صفحه>‌ را‌ انتخاب‌ كنید‌ و‌ درستش‌ كنید.

مسئولان‌ ویكی‌ پدیا‌ بر‌ این‌ باورند‌ كه‌ باید‌ در‌ ویرایش‌ صفحه‌ها‌ جسور‌ باشید‌ و‌ هرگونه‌ بهبودی‌ را‌ اعمال‌ كنید‌ و‌ زیاد‌ نگران‌ اشتباه‌ كردن‌ نباشید.‌ اشتباهات‌ كوچك‌ را‌ همیشه‌ می‌توانید‌ بعدا‌ اصلاح‌ كنید‌ یا‌ دیگران‌ اصلاح‌ كنند.‌ شاید‌ این‌ مساله‌ كمی‌ ترسناك‌ به‌ نظر‌ برسد.

برای‌ توضیح‌ دلیل‌ عملی‌ بودن‌ این‌ كار‌ و‌ اینكه‌ خودتان‌ ببینید‌ راست‌ می‌گوییم‌ بروید‌ و‌ بخش‌ ‌ پاسخ‌ به‌ ایرادهای‌ معمول‌ را‌ ببینید.‌ ویكی‌پدیا‌ با‌ وجود‌ داشتن‌ تعداد‌ زیادی‌ مقاله،‌ همچنان‌ به‌ خاطر‌ اضافه‌ شدن‌ مقالات‌ جدیدی‌ كه‌ كسانی‌ مثل‌ شما‌ می‌نویسند،‌ در‌ حال‌ رشد‌ است.‌ شما‌ می‌توانیدبه‌ بخش‌ ‌ یك‌ مقاله‌ كاملا‌ تازه‌ را‌ شروع‌ كنید.‌ ‌ بروید‌ و‌ یا‌ اینكه‌ یكی‌ از‌ مقالات‌ موجود‌ در‌ ویكی‌ پدیا‌ را‌ انتخاب‌ كرده‌ و‌ بخشی‌ جدیدی‌ را‌ به‌ آن‌ اضافه‌ كنید.

● سیاست‌ها‌ و‌ توصیه‌های‌ ویكی‌ پدیا

البته‌ بهتر‌ است‌ پیش‌ از‌ هر‌ كاری‌ نگاهی‌ به‌ سیاست‌ها‌ و‌ توصیه‌های‌ ویكی‌ پدیا‌ بیاندازید.‌ به‌ خصوص‌ سیاست‌ دیدگاه‌ بی‌طرف‌ كه‌ به‌ این‌ معناست‌ كه‌ مقالات‌ نباید‌ جانبدارانه‌ باشند‌ و‌ باید‌ دیدگاه‌های‌ مختلف‌ درباره‌ یك‌ موضوع‌ را‌ منصفانه‌ و‌ دلسوزانه‌ بیان‌ كنند.‌ اگر‌ متوجه‌ شدید‌ كه‌ تغییرات‌ شما‌ را‌ اصلاح‌ یا‌ حذف‌ می‌كنند،‌ برای‌ پیدا‌ كردن‌ علت‌ بروید‌ به‌ قسمت‌های‌ تاریخچه‌ صفحه،‌ صفحه‌ بحث‌ خودتان‌ و‌ صفحه‌ بحث‌ مقاله‌ تا‌ علت‌ را‌ پیدا‌ كنید.‌

بد‌ نیست‌ این‌ را‌ هم‌ بدانید‌ كه‌ تمام‌ مشاركت‌ها‌ در‌ ویكی‌پدیا‌ تحت‌ اجازه‌نامه‌ مستندات‌ آزاد‌ گنو‌‌(GFDL) منتشر‌ می‌شوند.‌ این‌ اجازه‌نامه‌ قابلیت‌ توزیع‌ آزاد‌ و‌ رایگان‌ ‌ ویكی‌پدیا‌ را‌ برای‌ همیشه‌ تضمین‌ می‌كند‌ (برای‌ اطلاع‌ بیشتر‌ در‌ این‌ زمینه‌ بروید‌ قسمت‌ ‌ ویكی‌پدیا:حقوق‌ تكثیر‌ را‌ بخوانید)

● میز‌ كمك‌

ویكی‌ پدیا‌ یك‌ صفحه‌ هم‌ دارد‌ به‌ نام‌ میز‌ كمك‌ و‌ این‌ صفحه‌ با‌ این‌ هدف‌ راه‌اندازی‌ شده‌ تا‌ كاربران‌ متفاوت‌ (اعم‌ از‌ تازه‌كاران‌ و‌ كاربران‌ ناشناس)‌ پاسخی‌ برای‌ پرسش‌های‌ خود‌ در‌ مورد‌ ویكی‌پدیا،‌ مقالات‌ و‌ فرآیندهای‌ مربوط‌ به‌ ویرایش‌ در‌ آن،‌ دریافت‌ كنند.‌ شما‌ اگر‌ هر‌ پرسشی‌ درباره‌ ‌ ویكی‌ پدیا‌ داشته‌ باشید‌ می‌توانید‌ پرسش‌ خود‌ را‌ در‌ زیر‌ پرسش‌ و‌ پاسخ‌های‌ پیشین‌ بیاورید‌ و‌ جوابتان‌ را‌ دریافت‌ كنید.

● جستجو‌ در‌ ویكی‌ پدیا

در‌ سمت‌ راست‌ هر‌ صفحه‌ در‌ ویكی‌ پدیا،‌ جعبه‌‌ متنی‌ وجود‌ دارد‌ كه‌ بالای‌ آن‌ عبارت‌ جستجو‌ شود‌ و‌ در‌ زیر‌ آن‌ كلیدهای‌ برو‌ و‌ جستجو‌ شود‌ نوشته‌ شده‌اند.‌

شما‌ می‌توانید‌ موردی‌ را‌ كه‌ در‌ پی‌ آن‌ هستید‌ در‌ جعبه‌ جستجو‌ وارد‌ كرده‌ و‌ كلید‌‌Enter را‌ فشار‌ دهید؛‌ یا‌ یكی‌ از‌ كلیدهای‌ برو‌ یا‌ جستجو‌ شود‌ را‌ كلیك‌ كنید.‌

مهمترین‌ نكته‌ جستجو‌ این‌ است‌ كه‌ تنها‌ به‌ دنبال‌ واژه‌های‌ داخل‌ علامت‌ نقل‌ قول‌ نگردید.‌ ابتدا‌ جستجوی‌ خود‌ را‌ بدون‌ این‌ علامت‌ انجام‌ دهید.‌ اگر‌ نتیجه‌‌ خوبی‌ به‌ دست‌ نیاوردید،‌ چند‌ واژه‌ خارج‌ از‌ علامت‌ نقل‌ قول‌ قرار‌ دهید‌ یا‌ چند‌ تا‌ بیشتر‌ اضافه‌ كنید‌ تا‌ عبارت‌ جستجو‌ محدودتر‌ شود.

● آنكه‌ شروع‌ كرد

آغازگر‌ ویكی‌ پدیای‌ فارسی‌ روزبه‌ پورنادر‌ (متولد‌ فروردین۱۳۵۸)،‌ یكی‌ از‌ فعالان‌ نرم‌افزارهای‌ آزاد‌ در‌ ایران‌ است.‌ پورنادركه‌ ‌ ویكی‌پدیای‌ فارسی‌ را‌ راه‌اندازی‌ كرده؛‌ مدیر‌ فنی‌ سابق‌ نرم‌افزار‌ فارسی‌تك‌ نیز‌ هست.‌ او‌ همچنین‌ یكی‌ از‌ سهام‌داران‌ و‌ عضو‌ هیئت‌ مدیره‌ شركت‌ فارسی‌وب‌ شریف،‌ كه‌ در‌ زمینه‌ محلی‌سازی‌ نرم‌افزارهای‌ آزاد‌ فعالیت‌ می‌كند،‌ می‌باشد.

درباره‌ او‌ در‌ ویكی‌ پدیای‌ فارسی‌ آمده‌ است‌ كه‌ او‌ در‌ سال‌ ۱۹۹۶‌ در‌ المپیاد‌ بین‌المللی‌ انفورماتیك‌ به‌ مدال‌ طلا‌ دست‌ یافت.‌ همچنین‌ از‌ موفقیت‌های‌ او‌ می‌توان‌ به‌ كسب‌ چند‌ مدال‌ طلا‌ و‌ نقره‌ در‌ المپیادهای‌ كشوری‌ اشاره‌ كرد.‌ یكبار‌ نیز‌ در‌ سال‌ ۲۰۰۲‌ موفق‌ به‌ حضور‌ در‌ مرحله‌ نهایی‌ مسابقات‌‌ACM شد.‌ او‌ با‌ احراز‌ هشت‌ مدال‌ المپیاد‌ داخلی‌ و‌ خارجی‌ در‌ این‌ زمینه‌ ركوردی‌ دست‌ نیافتنی‌ در‌ ایران‌ دارد.

او‌ در‌ سال‌ ۲۰۰۳‌ از‌ طریق‌ برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌‌(United ‌Nations ‌Development ‌Programme) ماموریت‌ یافت‌ تا‌ گزارشی‌ برای‌ نیازمندی‌های‌ بومی‌سازی‌ رایانه‌ای‌ برای‌ زبان‌های‌ اصلی‌ كشور‌ افغانستان‌ تهیه‌ كند.‌ این‌ گزارش‌ كه‌ با‌ همكاری‌ مایكل‌ اورسن‌ نوشته‌ شده‌است‌ مورد‌ استفاده‌ وزارت‌ ارتباطات‌ افغانستان‌ قرار‌ گرفت.

پانویس‌

البته‌ عبارت‌ پیش‌درآمد‌ در‌ ابتدای‌ متن‌ آورده‌ نمی‌شود.‌

خوب؛‌ كافی‌ بود؟‌ اگر‌ نه؛‌ خودتان‌ مستقیم‌ بروید‌ سر‌ وقت‌ ویكی‌ پدیا.‌


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.