دوست یابی به كمك وب سایت اوركات

وب سایت اینترنتی orkut كه توسط اوركات بیوك كوكتن، برنامه نویس ترك تبار شركت گوگل توسعه داده شده، در عرض چند ماهی كه از عمر آن می گذرد توجه عده زیادی از كاربران اینترنت را در سراسر جهان و به ویژه در ایران به خود جلب كرده است.