آشنایی با هیستوگرام

هیستوگرام یکی از ابزار مفید و کارآمد در دوربین‌های عکاسی دیجیتال به شمار می‌رود، اما متاسفانه دانش کمی در این خصوص وجود دارد.