کارت صدا یکی از عناصر سخت افزاری رایانه است که باعث پخش و ضبط صدا می گردد . قبل از گسترش کارتهای صدا ، صدا در رایانه توسط بلند گوهای داخلی ایجاد می شد . این بلند گوها توان خود را از برد اصلی می گرفتند . استفاده از کارت صدا از اواخر سال ۱۹۸۰ شروع شد . کارت صوتی همانند کارت گرافیکی بر روی برد اصلی نصب می شود و در پشت آن چند فیش برای میکروفن و بلند گو قرار دارد .

عنوان فایل
کارت صدا چیست؟ application/pdf
sound.pdf
384 KB