دویل مای کرای چهار Devil May Cry ۴

این بازی برای کنسول های X۳۶۰, PC, PS۳ توسط Capcom انتشار یافته و برای گروه های سنی بزرگسال رده بندی شده است که راه یابی پیاده شده در زیر, بر روی کنسول X۳۶۰ اجرا شده و می تواند با کمی تغییرات که همان دکمه ها هستند روی دو کنسول دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد

این بازی برای کنسول‌های X۳۶۰، PC، PS۳ توسط Capcom انتشار یافته و برای گروه‌های سنی بزرگسال رده‌بندی شده است که راه‌یابی پیاده شده در زیر، بر روی کنسول X۳۶۰ اجرا شده و می‌تواند با کمی تغییرات که همان دکمه‌ها هستند روی دو کنسول دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

● عملکرد دکمه‌ها:

▪ نرو:

ـ Y ضربه با شمشیر

ـ X شلیک با اسلحه

ـ B استفاده از قدرت دست

ـ A پریدن ـ LB استفاده از قدرتی

ـ LT بالا بردن قدرت شمشیر

▪ دانته:

ـ Y ضربه شمشیر

ـ X شلیک با اسلحه

ـ B گارد گرفتن

ـ A پریدن

ـ LT عوض کردن اسلحه

ـ RT عوض کردن شمشیر

ـ زدن جهت‌های مختلف بعد از آن B حرکات شمشیر، اسلحه و دویدن.

● نکاتی قبل از شروع بازی:

برای استفاده از خون می‌توانید به قسمت آیتم بروید و ستاره‌های سبز را استفاده کنید. برای خرید خون و فنون جدید می‌توانید هنگام شروع هر مرحله قدرت را بالا ببرید یا از مجسمه‌های طلائی‌رنگی که در طول بازی است استفاده کنید و اورب‌های قرمز خود را در قسمت Skill برای خرید خون سبز و امیتازهائی که در پایان هر مرحله بنا به درجه‌ای که بازی را به پایان می‌رسانید کسب می‌کنید فنون جدید خریداری کنید.

● شروع بازی ـ اولین مرحله:

بازی را با شلیک به دانته آغاز کنید، فقط با دکمهٔ X به او شلیک کنید تا به قسمت بعدی بازی بروید. زمانی که به شما شلیک می‌شود دکمهٔ A را بزنید تا به قسمت بدعد بروید. در این‌جا باید با گرفتن دکمهٔ RB و زدن LS + A و جاخالی دادن وارد قسمت بعدی شوید. پس از دیدن دمو باید با زدن ضربات شمشیر به دانته نزدیک او شده و چهار بار Y را بزنید تا وارد قسمت بعدی شوید. در این قسمت باید RB را بگیرید و با زدن LS به پائین، Y را بزنید تا وارد قسمت بعد شده دموئی می‌بینید. در این قسمت نزدیک دانته شده و با مشت قدرتی خود که با B حاصل می‌شود وارد قسمت بعدی شوید. در این‌جا بعد از مبارزه با دانته و شکست او دموئی را تماشا کرده و بازی را ذخیره کنید. دموئی دیگر می‌بینید و وارد مرحله بعدی می‌شوید.

● مرحلهٔ دوم:

شما در منطقهٔ Opera House Plaza هستید، مهاجمان را از میان برداشته به آن‌طرف میدان رفته جلوتر سمت راست وارد در شده پس از دیدن صحنهٔ کوتاه به شما یک قابلیت جدید معرفی می‌شود که با زدن دکمهٔ A برای کاربرد روی دیوارها و گرفتن آیتم‌ها استفاده دارد. جلو رفته پس از دیدن دمو مهاجمان را از بین برده وارد در سبزرنگ شوید. سمت راست وارد شده از پله‌ها پائین آمده با RS می‌توانید دوربین را تنظیم کنید. جلوتر به سمت استوانهٔ در حال گردش رفته با زدن دکمهٔ B روی آن، قدرت جدید را بگیرید. این قدرت با زدن دکمه‌های RB + B بر روی دایره‌های آبی کاربرد دارد. مسیر را جلو رفته وارد در شوید و از روی بالکن به طرف دیگر پریده مسیر را جلو بروید. مزاحمان را از میان برداشته کمی جلوتر قدرت جدیدی به شما معرفی می‌شود که با زدن RB + B فعال می‌شود. دشمنان را به سمت خود بکشید و آنها را از پای درآورید. وارد در شده پائین آمده می‌توانید با زدن چند بار LT قدرت شمشیر خود را برای لحظاتی بالا ببرید.

مسیر را ادامه داده تا وارد در شوید. جلوتر وارد اسکله شوید. مسیر شما سمت راست می‌باشد اما باید مسیر را باز کنید بنابراین جلو رفته سمت چپ روی دایرهٔ آبی به آن‌طرف پریده جلوتر وارد در شوید. مزاحمان را از بین برده وارد در شده شعله‌های آبی را که روی چرخ مشخص شده با شمشیر روشن کنید. از سکوها بالا رفته وارد در کوچک شده دموئی دیده مسیر پل باز می‌شود. به عقب برگشته از روی پل عبور کرده وارد در شده از تونل جلو رفته از دیوار بالا بروید. کمی جلوتر، مجسمه‌هائی به شما معرفی می‌شود که می‌توانید در آن‌جا Orbهای خود را فروخته و خون بخرید. وارد در شوید. از پله‌ها بالا رفته تا جلوتر دموئی ببینید. پس از شکست دادن اولین غول بازی که البته فرار می‌کند وارد در شده از پله‌ها بالا بروید. مسیر را تا تونل رفته این مرحله به اتمام می‌رسد.

● مرحلهٔ سوم:

داخل تونل جلو رفته مسیر را بالا بروید. مزاحمان را از میان برداشته وارد سوراخ جلوئی شوید. حصار چوبی را خراب کنید و از این تونل خارج شوید. سمت راست جلو رفته و از روی پل جلو بروید و پس از دیدن دمو مهاجان را از میان برداشته به مسیر ادامه دهید. ملاقاتی با گلوریا خواهید داشت. جلوتر وارد در بزرگ شده صحنه‌ای خواهید دید که شما را راهنمائی می‌کند. سمت چپ وارد در سبزرنگ شده سمت راست جلو بروید. وارد محوطهٔ بستهٔ سمت چپ شده وارد در قهوه‌ای‌رنگ شوید. دشمنان را از بین برده وارد در شده از پله‌ها بالا رفته روی دایرهٔ آبی قرار گرفته به آن‌طرف بروید. مواظب روشن و خاموش شدن حلقه‌های آبی برای پرش باشید. وارد در آن‌طرفی شده سمت چپ به جلو رفته وارد در انتهائی شده از پله‌ها پائین آمده جلوتر از مسیر پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. مزاحمان را در طول مسیر از میان برداشته از پله‌ها پائین رفته وارد در بعدی شده سمت راست جلو بروید. چرخ روی دیوار را روشن کنید تا طلسم‌ها باطل شوند. وارد در سبزرنگ شده وارد راهروی بعدی شوید و از در عبور کنید. سمت راست جلو رفته وارد کتابخانه شوید. سربازی که شکل یک شوالیه است را شکست داده وارد باریکه راه شده کنار استوانه قدرت را گرفته مرحلهٔ سوم به اتمام می‌رسد.

● مرحلهٔ چهارم:

در این مرحله وظیفهٔ شما باز کردن یک مسیر که روی آن به وسیلهٔ تارهای آبی پوشیده شده است می‌باشد. پس از دیدن صحنه، قدرت جدید شما با B فعال می‌شود. داخل کتابخانه شده سمت چپ یک چرخ آهنی روی یک پایه چسبیده است با قدرت B نزدیک آن ضربه زده تا حرکت کرده و آن را به سمت در آبی که بسته است فرستاده تا راه باز شود. وارد مسیر جدید شده سمت چپ جلو بروید. سمت چپ وارد در شده مهاجمان را از میان برداشته وارد در بعدی شوید. تصویری کوتاه خواهید دید. وارد سالن کلیسا شده چرخ آهنی را از روی پله‌ها با قدرت B پائین آورده و جعبهٔ آبی‌‌رنگ وسط سالن کلیسا را خراب کنید. در این‌جا برای استفاده کردن قدرتی که زیر جعبه قرار دارد باید قدرتی جدید به‌دست آورید. وارد در سبزرنگ شده صحنه‌ای خواهید دید که شما را برای رسیدن به مسیر جدید راهنمائی می‌کند. این منطقه Large Hall نام دارد. مسیر سمت چپ را به خاطر بسپارید. سمت راست جلو بروید و مسیر را تا رسیدن به دری که با تار آبی‌رنگ پوشیده شده بروید. یکی از چرخ‌ها را از روی دایرهٔ نورانی جدا کنید و به‌جائی ببرید که گفتیم آن را به خاطر بسپارید. آن‌جا را خراب کرده و با یکی از چرخ‌ها یک چرخ آهنی دیگر به‌دست آورده‌اید. حالا این‌ها را به قسمت دایره‌های نورانی ببرید و آنها را روی دایره‌ها قرار دهید. یک چرخ آهنی دیگر برای باز کردن در نیاز است، مسیر را سمت راست جلو رفته وارد در قهوه‌ای‌رنگ شوید. داخل اتاق، مزاحمان را از میان برداشته وارد راهرو شوید. سمت چپ چرخ آهنی را حرکت داده و آن را به سمت آتش داخل راهرو حرکت دهید تا آتش به شما صدمه نزند. چرخ را به جلو هدایت کرده راه باز می‌شود. سمت راست وارد در شده دشمنان را شکست داده سمت چپ از پله‌ها بالا بروید. روی سکان آبی‌رنگ شمشیر زده تا در باز شود. سمت راست چرخ آهنی را از در باز شده به سمت محل مورد نظر هدایت کنید و آن را در جایگاه قرار دهید. وارد مسیر جدید شده با خواهرهای دوقلو مبارزه کنید. دموئی دیده با قورباغه‌ٔ عظیم‌الجثه‌ مبارزه کنید. پس از شکست دادن او دموئی دیده وارد مسیر جدید شده این مرحله به پایان می‌رسد.

● مرحله هفتم:

مسیر را جلو رفته از سراشیبی پائین آمده مهاجمان را از بین برده از پله‌ها بالا بروید. کمی جلوتر از پله‌ها بالا بروید و مسیر را باز کرده از روی شیشه‌های رنگی جلو بروید. وارد در شده از پله‌ها بالا رفته مسیر را باز کرده از روی شیشه‌‌های رنگی جلو بروید. وارد در شده از پله‌ها بالا بروید. مسیر را تا رسیدن به سکان ادامه داده آن را روشن کنید. از روی شیشه‌ها جلو رفته بعد از کمی تلاش خود را به سمت در رسانده وارد در شوید. مسیر را تا رسیدن به سکان آبی ادامه داده مسیر را باز کنید. کمی جلوتر کنار پله‌ها مسیر سمت راست را باز کرده جلوتر بروید. وارد در شده از پله‌ها بالا آمده دموئی دیده وارد در شده، طول مسیر مهاجمان را از میان برداشته سپس باید با اژدها مبارزه کنید. پس از شکست دادن او و فرارش به سمت مسیر نشان داده شده بالا رفته این مرحله به اتمام می‌رسد.

● مرحلهٔ هشتم:

مسیر را تا دروازه رفته جلوتر دشمنان را از بین برده به سمت باریکه رفته با استفاده از قدرتی که از شکست اژدها به‌دست آورده‌اید روی چوب‌های به‌هم پیچیده X یا A را بزنید تا مسیر باز شود. جلو رفته از پل گذشته سمت راست پس از دیدن دمو مهاجمان را از پای درآورده از پله‌ها بالا بروید. سمت راست مسیر را ادامه دهید و کمی جلوتر از پله‌ها بالا بروید. وارد در شده پس از دیدن صحنه به زیر پله‌ها رفته مسیر را باز کنید و وارد در شوید. در این‌جا به یک چهار راه می‌رسید که می‌توانید به این صورت بروید.

● مرحلهٔ نهم:

به طرف در رفته کمی جلوتر تصویری خواهید دید. پس از کمی راه‌پیمائی و دیدن دمو، دشمنان را از میان برداشته وارد در شوید. جلوتر از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. پس از کلیک روی اهرم دموئی می‌بینید. به عقب برگشته داخل سالن لیزرهائی فعال شده است، سمت راست شما یک در باز وجود دارد خود را به آن‌جا رسانده از پله‌ها بالا بروید. دشمنان را از میان برداشته و سمت چپ قدرت جدید را بگیرید. وسط اتاق اهرمی وجود دارد، کنار آن B را زده تا زمان آهسته شود. از وسط لیزرها عبور کرده جلو بروید. سمت راست جلوتر، سکان روی دیوار را روشن کرده آسانسور پائین می‌آید. سوار آسانسور شده و پس از بالا رفتن خارج شده زمان را آهسته کرده و از لیزرها عبور کنید. سمت راست از پله‌ها بالا رفته وارد آسانسور بعدی شوید. وارد در جدید شده و پس از آهسته کردن زمان، از لیزرها عبور کنید. وارد آسانسور بعدی شوید. از راهرو جلو رفته از پله‌ها بالا بروید. کمی جلوتر دموئی خواهید دید و پس از شکست دادن اگنرس این مرحله نیز پایان می‌یابد.

● مرحلهٔ دهم:

به طرف در رفته وارد شوید. جلوتر وارد آسانسور شده پس از نابود کردن دشمنان وارد مسیر جدید شوید. زمان را آهسته کرده و از لیزرها عبور کنید. سکان داخل آسانسور را روشن کرده کمی عقب‌تر که راه مسدود شده بود برگشته، پائین پریده وارد مسیر راه پله‌ها شوید. زمان را آهسته کرده جلوتر از پله‌ها پائین آمده به جائی‌که لیزرها فعال هستند می‌رسید. سمت چپ از در عبور کرده از روی پل به جلو بروید. وارد در شده زمان را آهسته کنید و از روی لیزرها با پرش خود را به طرف دیگر برسانید. در این‌جا برای رفتن به مسیر دیگر پائین بپرید و پس از نابود کردن دشمنان نور آبی‌رنگی که جلوی دستگاه کند کننده زمان را گرفته باز می‌شود، وارد در شوید. جلو رفته از آسانسور عبور کرده کمی جلوتر وارد آسانسور شوید. بالا رفته وارد در شده مهاجمان را از بین برده کمی جلوتر وارد در شوید. این‌جا باید با دانته مبارزه کنید. پس از مبارزه با او مرحله به اتمام می‌رسد.

● مرحلهٔ یازدهم:

سمت چپ یا راست از پله‌ها بالا رفته سکان روی پایه را روشن کرده از چراغ‌های آبی بالا بروید. جلوتر، آسانسور را فعال کرده بالا بروید. سمت راست جلو رفته در بسته است. یکی از دشمنان را با دست خود به طرف جلو بکشید تا در باز شود. جلو رفته سمت چپ نمی‌توانید سوار آسانسور شوید، این‌جا را به خاطر بسپارید. از سمت راست جلو رفته چراغ‌های آبی را گرفته جلو بروید. این‌جا دو مسیر را طی کرده سکان روی دیوار را روشن کنید و مزاحمان را از پای درآورید. از چراغ‌های آبی بالا بالا رفته جلوتر آسانسور را فعال کنید. حالا به عقب جائی‌که گفتیم به خاطر بسپارید برگشته و سوار آسانسور شده بالا بروید. جلوتر پس از دمو با هوتینس مبارزه کرده سعی کنید با زدن RT + B به او نزدیک شده و ضربه بزنید.

● مرحلهٔ دوازدهم:

از این مرحله تا نزدیک مراحل پایانی باید مسیر را به عقب برگردید و کاراکتر شما دانته می‌باشد. وارد در شده پس از دیدن دمو مهاجمان از میان برداشته وارد در شوید. قدرت را گرفته از آسانسور پائین آمده یک زمان ده دقیقه‌ای به شما داده می‌شود. مسیر را کامل به عقب برگشته از قلعه خارج شوید.

● مرحلهٔ سیزدهم:

پس از دیدن دمو تصویری شما را راهنمائی می‌کند. باید مسیر خود را با رفتن به درون غبار بنفش‌رنگ پیدا کنید به‌صورتی که با وارد شدن به هرکدام در منطقهٔ دیگری خواهید بود. به عقب برگشته وارد در شده کمی جلوتر از بریدگی پل پائین پریده مهاجمان را از بین ببرید. سمت راست وارد غبار بنفش شده در مسیر جدید پائین آمده به طرف پله‌ها بروید. پس از نابود کردن مزاحمان از پله‌ها وارد غبار بنفش شده دشمنان را از میان برداشته از پله‌ها پائین آمده کمی جلوتر سمت چپ وارد باریکه راه شوید. این‌جا باید به قسمت زیر پل بروید، وارد غبار بنفش شده تا به منطقهٔ Winds Wept Valley برسید. جلوتر وارد در شوید. به زیر راه پله‌ها رفته وارد در شده در منطقهٔ Lostwood جلو بروید تا به چهارراه برسید.

ابتدا وارد مسیر شماره ۱ شوید، برگشت می‌خورید. به سمت منطقهٔ پشت سر خود یعنی شروع برگشته بازهم برگشت می‌خورید. حالا دو بار وارد مسیر شماره ۳ شده تا وارد مسیر جدید شوید. از پله‌ها بالا رفته کمی جلوتر دموئی خواهید دید. اژدها را شکست داده تا قدرت جدید را به‌دست آورید. این‌جا این قدرت را می‌توانید با زدن RT و عوض کردن سلاح استفاده کنید. پس از شکست اژدها وارد مسیر جدید شده مرحله پایان می‌یابد.

پس از تماشای دمو شما باید خود را به ‌جائی‌که قبلاً با نرو آن مسیر را رفتید بروید. به‌ جائی رفته که سد مسدود شده بود و راه را برای عبور از پل رد شوید. جلو رفته در طول مسیر دشمنان را از بین برده و در منطقهٔ Lapis River از روی پل عبور کنید. سمت راست وارد منطقهٔ Ancient Plaza شوید. سپس وارد منطقهٔ Winds Wept Valley شوید. کمی جلوتر پس از غلبه بر دشمنان از سکوها بالا بروید و وارد منطقهٔ forest Entrance شوید. به سمت تونل رفته و وارد منطقهٔ Foris Falls شوید. از روی پل عبور کرده دموئی کوتاه می‌بینید و این مرحله نیز به اتمام می‌رسد.

● مرحلهٔ پانزدهم:

جلو رفته سمت چپ از پله‌ها بالا آمده وارد در شوید. پس از دمو و شکست دادن شوالیه وارد زیرزمین شده جلوتر وارد در شوید. سمت چپ کنار راهرو جلو رفته وارد در شوید. وارد در بعدی شده جلوتر وارد در باز شده شوید. دشمنان را از میان برداشته سمت چپ از پله‌ها پائین آمده وارد در شده کمی جلوتر سمت راست وارد در بعدی شوید. مسیر را تا اتاق Dining Room بروید. مهاجمان را نابود کرده و وارد در بعدی شده سمت راست جلو بروید و خود را به منطقهٔ Torture Chamber برسانید. جلوتر از پله‌ها بالا بروید. پائین آمده و سکان روی دیوار را روشن کنید. روی دایرهٔ آبی پریده بالا آمده و از روی پل عبور کنید. وارد در شده مهاجمان را از پای درآوده وارد در شده از پله‌ها پائین بیائید. آن‌طرف نرده‌ها پریده وارد در شوید. پس از دیدن دمو قورباغه‌ٔ بزرگ را از میان برداشته قدرت جدید را خواهید گرفت که با LT می‌توانید آن را آورده و استفاده کنید.

● مرحلهٔ شانزدهم:

وارد در شده مهاجمان را از بین برده وارد در بعدی شوید. پس از دیدن دمو وارد مسیر بعدی شده تصویری دیده و مهاجمان را از بین برده وارد مسیر کنار سد شوید. از پله‌ها بالا بیائید و وارد مسیر Angle Creation شوید. در طول مسیر مزاحمان را از بین برده وارد در شوید. روی دایرهٔ قرمزرنگ بالا پریده جلو رفته و وارد در شوید. به منطقهٔ Grand Hall بروید. از زیرزمین خارج شده تصویری می‌بینید. وارد منطقهٔ Fortuna Castle Gate شده جلو بروید و پس از دیدن دمو موجوداتی که شبیه سگ هستند را از بین ببرید. از سکوها بالا رفته در طول مسیر مزاحمان را نابود کرده وارد مسیر Fortuna Castle Gate شوید. پس از آن وارد منطقهٔ Ferrum Hills شده و غول این مرحله را کشته و قدرت او را به‌دست آورده وارد زیرزمین شوید.

● مرحلهٔ هفدهم:

جلو آمده پائین بپرید و مسیر راهرو را پیموده از در بگذرید و از روی پل عبور کنید. وارد تونل شده از در عبور کرده در طول مسیرها مزاحمان را از بین برده تا به در سالن کلیسا برسید. وارد شده پس از دیدن دمو و کشتن آگنوس وارد دایرهٔ آبی شوید.

● مرحلهٔ هجدهم:

پس از تماشای دمو یک شمشیر به شما داده می‌شود. در این‌جا برای مبارزه با این غول باید روی دایره‌های آبی پریده و سکان‌های آبی را روشن کرده تا غول زمین بخورد. با دایره‌های آبی به سمت او پریده و نگین‌های فیروزه‌ای‌رنگ را که روی بدن او قرار دارد با اسلحه کشته دموئی کوتاه خواهید دید. بعد از آن، غول دست چپ خود را به سمت شما پرتاب می‌کند، باید از آن بالا رفته و چشم‌های آبی شانه‌ٔ چپ و روی سینهٔ او را با اسلحه خراب کنید تا دموئی ببینید. برای از بین بردن آخرین نگین روی سینهٔ او سعی کنید با اسلحه به او شلیک کنید. پس از شکست دادن غول و دیدن دمو این مرحله به پایان می‌رسد.

● مرحلهٔ نوزدهم:

پس از تماشای دمو باید دو مرحلهٔ پایانی را با نرو تمام کنید. پس از جلو رفتن و دیدن دمو باید با ضربدر زدن به تاس با شمشیر و آوردن اعداد مورد نظر و رفتن به نقطه‌ای که باعث رفتن شما به طبقهٔ بالائی می‌شود به بالا بروید. غول‌ها را شکست داده و روپوش قرمزرنگ را پاره کرده وارد آن شوید.

● مرحلهٔ بیستم:

در این مرحله باید هوتیسن که تبدیل به اهریمن شده را شکست دهید. برای این کار می‌توانید از مؤثرترین شیوه یعنی با RB + B به او حمله کنید و روی هوا به او ضربه بزنید تا از پای درآمده پائین بیفتد. سپس به او چسبیده و B را بزنید تا او را شکست دهید. پس از دیدن دمو، غول عظیم‌الجثه دستان خود را به سمت شما پرت می‌کند. در این هنگام که نزدیک شما شد فقط B را بزنید تا سر او خم شود. جلوی صورت او B را زده تا دموئی دیده و پایان بازی را تماشا کنید.

سعید و ایرج زمانیان ـ کلوپ رزیدنت اویل نهاوند همدان