اعتیاد از نوع قرن بیست و یکم؛ وبلاگ گردی به جای خیابان گردی

قدیمی تر ها هر وقت با پدیده تازه یا رفتار اجتماعی جدیدی روبرو می شوند، با تعجب می گویند: دوره آخر زمان شده است.اما تغییرات سریع و چشم گیر دنیا طی چند دهه اخیر دیگر حتی فرصتی برای تعجب و اظهار نظر باقی نمی گذارد. در میان همه دستاوردهای علمی بشر ،پدیده اینترنت به دلیل فراگیر بودنش، یک گام از بقیه جلوتر است.