چند نكته درباره كتاب"شاهین سركیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران" (مردی كه تئاتر را با حروف بزرگ می‌دید)

این یادداشت تصمیم ندارد با استراتژی اصلی این كتاب مبنی بر مظلومیتِ شاهین سركیسیان در محیط تئاتر ایران همراه شود كه در این مورد تاكنون كم گفته نشده است.