عكاسی در سینمای ایران

شاید بهتر باشد كه با یك سئوال مبحث تصویر و به تبع آن عكس در سینمای ایران را شروع كنیم. اولین عنصری كه باعث می شود ما احساس كنیم كه یك اثر سینمایی روبه رویمان قرار دارد چیست؟ آیا این عنصر شخص كارگردان، برگه های دكوپاژ و یا فیلمنامه است؟