رنگ آمیزی درخواب

چندی پیش و همزمان با برپایی نمایشگاه تجلیل از زنان نوگرای نقاش معاصر ایران در موزه هنرهای معاصر تهران ، 2 سالن از این موزه به آثاری از هنرمندان برجسته ای اختصاص یافت که پیشگامان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی در هنر نقاشی معاصر جهان به شمار می روند.