انریکه ایگلسیاس، ستاره‌ای خود ساخته

کم اتفاق می‌افتد که بچه‌های خوانندگان معروف بتوانند از زیر سایه سنگین والدین‌شان بیرون بیایند و بدون کمک آنها درعالم موسیقی شهرتی به هم بزنند.اما این گفته "گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل" استثناهم دارد